Az Ybl Egyesület közhasznú szervezet 1995 áprilisában alakult, hogy szakmai és baráti közösségbe fogja össze a jogelőd intézmények, az 1879-ben alakult Középipartanoda, 1898-ban létrehozott – 1901-ben a jelenlegi Thököly úti épületbe költözött – Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építőipariskola, Állami Felsőépítő Ipariskola, Ybl Miklós Építőipari Technikum, Ybl Miklós Felsőfokú Építőipari Technikum, Ybl Miklós Műszaki Főiskola volt és jelenlegi oktatóit, végzett és tanuló hallgatóit. Az egyesület – többek között – az építészet, építésügy és kulturális örökségvédelem körében tevékenykedik. Céljai és feladatai – az ‘Yblis-fogalom” őrzésén és örökítésén kívül – Ybl Miklós szellemi és tárgyi hagyatékának ismertetése, az örökségvédelem-tudatos gondolkodás kiszélesítése, terjesztése.