XVIII. sz.
első fele
Az Ybl név elő­ször 1714-ben for­dul elő a szé­kes­fe­hér­vá­ri ke­res­ke­dők lis­tá­ján.
Ybl osztrák eredetű családja Klos­ter­ne­u­burg­ból ke­rült Ma­gyar­or­szág­ra, s a XVI­II. szá­zad ele­jén telepedett le Magyarországon. Ybl édesapja Ybl Miklós, jómódú székesfehérvári kereskedő, a megyei választmány tagjaként a városi kereskedőcéh irányításában is részt vett, édesanyja Eiman Anna.
1814.
április 6.
A 19. század egyik legnagyobb magyar mestere, a historizmus európai jelentőségű képviselője megszületett Székesfehérváron.
1825 A bécsi Polytechnikumba került, két reáliskolai, majd négy felsőbb osztályát végezte el.
1831 Ybl megkísérli, hogy az Országos Építészeti Igazgatóságnál hivatalhoz jusson, de elutasítják. A modernebb mérnöki iskolázottság ekkor még nem elegendő az építőmesteri jog elnyeréséhez, a megkívánt gyakorlati ismereteket a hagyományos céhes képzés keretei között kell megszereznie.
1832 Pollack Mihály, építész irodájában kezd el inaskodni. 1832-ben a céhes szabályok szerint legénnyé válik, és egészen 1836 februárjáig itt működik rajzolóként.
1836 Pollack meleg hangú ajánlólevelével a bécsi klasszicizmus nagy építésze, Koch Henrik irodájában kezdett el dolgozni. Koch megbízásából 4 éven át a prágai Kinsky-villa építésvezetője.
1840 Münchenbe ment, ahol beiratkozott Bajor Királyi Művészeti Akadémiára. A céhes képzés részeként előírt vándorlást Bécs után München követi, 1841. áprilisáig folytatja a tanulmányait.
1841 München (Németország), Színház terve.
1841 Itáliában ment tanulmányútra. Három hónap alatt Észak-Olaszországot és Toszkánát járja be.
1841 Ybl család eladni kényszerül székesfehérvári házukat, a család anyagi gondjai miatt. A kalandozásokat az itthon anyagi gondok árnyékolták be, utazásait édesapja nem tudta tovább támogatni.
1841 Pesten „Helybeli Polgári Szabadalmas Építő Czéh Mesterei” elutasította építőmesteri folyamodványát. Ybl-t az Építő Céhbe nem vették fel, erre 20 évet kellett várnia.
1841.
november 30.
Ybl Miklós és Pollack Mihály fia, Pollack Ágoston megnyitották az Építészeti Intézetet a pesti Dorottya utcában. Céhtagsága hiányában olyan társat keres, akinek mesterjoga neki is lehetővé teszi a szabályos működést. Együtt tervezték az Ikervári Batthyány-kastély újjáépítését.
1842-47 Kaplony (Románia), a romba dőlt templom újjáépítése.
1843.
január16.
Szepesi Ferenc tanácsnok aláírásával „kebelbeli kőmíves mesterré” jelölték.
1843 Debrecen, Református Kistemplom átépítéshez készült tervek.
1844 tele Másodszorra tett Itáliába egy látogatást. Károlyi György Egyetem utcai palotáját fejezte be – H. Koch megbízásából.
1844-49,
1860-as évek
Fehérvárcsurgó (Fejér megye), Károlyi-kastély.
1845-55 Megbízást kapott Károlyi Istvántól, a fóti kastélyának átépítésére és a templom tervezésére. Fót (Pest m.), Római katolikus plébániatemplom, iskolaépület, béresház, gazdasági épületek, pavilonok.
1845-49 Fót (Pest m.), Károlyi István fóti kastélyát toldotta meg szárnyakkal.
1846 Fótra költözött.
1847 Hivatalosan is Károlyi István uradalmi építésze lett. Ikervár (Vas m.), Batthyány-kastély.
1849 Fehérvárcsurgó (Fejér m.) Károlyi-kastély.
1850-es évek Öskü (Veszprém m.), Mauzóleum tervei.

Lovasberény (Fejér m.) Cziráky-kastély bővítése.

1850-es évek eleje, 1857-59 Füzérradvány (Radvány, Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Károlyi-kastély átalakítása.
1851.
január30.
Feleségül vette Lafite Franciska-Ida grazi születésű nevelőnőt.
1851 Fótról visszaköltözött Pestre.
1852-53 Pest (Budapest V. Múzeum krt.7. – Magyar u. 8-10.) Unger-Ház, elsõ pesti alkotása.
1852-54 Pest, Alkalmi díszépítmény, Diadalkapuk a Duna-parton.
1852-55 Nagyhörcsök (Fejér m.) Zichy kastély.
1855-62 Fás (Békés m.), Wenckheim Béla Vadászkastélya.
1857 Pest Királylátogatási díszépítmény terve.
1857 Tahitótfalu (Pest m.), Pollack-síremlék.
1857-58 Pest (Bp. VIII. Pollack M. tér), Nemzeti Lovarda.
1857-60 Debrecen, Színház tervei.
1859-68 Pest (Budapest IX. Üllői út 17.), Károlyi György palotája.
1860 Széchenyi István is Yblt kérte fel, hogy cenki birtokára templomot tervezzen, ám a gróf a terveket már nem láthatta meg. Pest (Budapest VI. Bajcsy-Zsilinszky út 17.) Múzeum körúti átjáróház.

Keszthely, Lovarda.

Székesfehérvár, Színház terve

Tarján (Komárom-Esztergom m.) Esterházy Miklós tanyája.

1860-62 Buda, (Budapest I., Fő u.2.), Budai Takarékpénztár Székháza.
1860-64 Nagycenk (Győr-Sopron m.), Széchenyiek Római katolikus temploma.
1861 Pest (Budapest, V. Széchenyi tér), Magyar Tudományos Akadémia.
1861,1865 Pest, Nemzeti Múzeum átépítése.
1862 Pest (Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 17.), Balassa János professzor bérháza.
1862-64 Pest (Budapest V., Akadémia utca 8.), Ganz-ház.
1862-65 Pest (Budapest VIII., Pollack Mihály tér 10.), Festetics György Palotája.
1862-65 Kecskemét (Bács-Kiskun m.), Evangélikus templom.
1863 Doboz (Békés m.) Wenckheim-magtár.

Dég (Fejér m.) Istálló.

Várpalota (Veszprém m.), Waldstein kastély átépítése.

1863 Pest, Állatkert épülettervei, Erzsébet téri Német színház tervei.
1863-64 Pest (Bp. IX, Vámház körút 15.), Dlauchy ház.
1863-64 Pest (Budapest V., Kecskeméti u.), Geist ház.
1863-64 Pest (Budapest V., Arany János utca 1.), Magyar Tudományos Akadémia bérháza.
1863-65 Angliában tett tanulmányutat. Pest (Budapest VIII., Pollack M. tér 3.), Károlyi Alajos palotája.

Pest (Budapest VIII. Szentkitályi u.35.) Károlyi Alajos bérháza.

1863, 1868-73 Széphalom (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Kazinczy-emlékcsarnok.
1864 Megszületett fia, Félix. Pest (Budapest V,Petőfi S.u.12.) Orczy-Ház.

Curia tervei a budapesti Ferenciek terére.

1864-65, 1869-1870 Buda (Budapest I., Hadnagy u. 6-10.), Rácz-fürdő bővítése.
1865. szeptember 11. Ybl elnyerte a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Céh tag lett. Képviselőház építkezés meg kezdődött, a ház néhány hónap leforgása alatt elkészült.
1865-66 Pest (Budapest VIII., Bródy S. u. 8.), Régi Képviselőház.
1865-79 Pest (Budapest IX., Bakáts tér), Ferencvárosi Római katolikus plébániatemplom.
1866 körül? Balatonfüred fürdőtelep.
1866-68 Pest (Budapest V., Károlyi Mihály u. 12.), Pesti Hazai Első Takarékpénztár Székháza.
1867 Pest, (Budapest VIII. Dienes L.u.4.) Pálffy Pálné palotája.
1867-69 Pest (Budapest I., Fő utca 1.), Lánchíd Rt. Székháza.
1867-91 Pest (Budapest V., Szent István tér, Bazilika), Lipótvárosi Szent István templom.
1868-69 Pest (Budapest VIII., Fiumei úti Nemzeti Sírkert), Ganz Ábrahám mauzóleuma.
1868-70 Margitszigeti fürdő és más épületek
1869 Pest (Budapest XIII., Visegrádi u. 22-24-26.), Budapesti Építő Társulat munkás lakóháza.
1869-70 Zsombolya (Románia), Csekonics-kastély.
1869-72 Buda (Budapest I., Csónak u.1.), Lónyay Menyhért villája.
1869-74 Buda (Budapest I., budai Dunapart), Báró Lipthay Béla palotája.
1870 Pest (Budapest VIII., Múzeum u. 9.), Bókay János bérháza.

Pest, (?) Formágyi-Ház.

Rákospalota, Római katolikus templomterve.

1870-74 Pest (Budapest IX., Fővámtér 8.), Fővámház.
1870, 1881- 1885 Ismét gróf Károlyi család szolgálatában. Parád, Parádsasvár (Heves m.) Parádsasvári kastély, Parádfürdői kastély, Cifra-istálló.
1870 Drávafok (Somogy m.), Bittó István kastélya.
1870-71 Pest (Bp. XIV.Városligeti fasor) Wechselmann-villa.
1871 Pest (Bp.V.,Veress Pálné utca 9.), „Kecskeméti Ház”
1871 Pest (Budapest VI., Andrássy út 32-45.), Sugár út 131.villa
1871-72 Alcsút (Fejér m.), József főherceg Pálmaháza.
1872 Pest (Budapest VI., Andrássy út 1.), Stein-ház terve.
1872-74 Pest (Budapest VI., Andrássy út 32-45.), Sugár úti házcsoport.
1872-74 Pest (Budapest VIII., Bródy Sándor u. 14.), Degenfeld-Schomburg Imre palotája.
1872-74 Pest (Budapest V., Petőfi tér), Görögkeleti templom toronysisakja.
1872-74 Pest (Budapest VIII., Kálvin tér 11.), Pesti Hazai Takarékpénztár.
1872-74 Pest (Budapest V., Múzeum körút 19.), Róth Zsigmond első bérháza.
1873 szeptembere Az Operaház megtervezésére Podmaniczky Frigyes meghívásos pályázatot hirdetett meg. A pályadíjat Ybl terve nyerte el.

Yblt építésvezetőnek nevezték ki.

1875 októberében látott az építési munkákhoz.
1873-84 Pest (Budapest VI., Andrássy út 22.), Operaház.
1874 Pest (Budapest V., Múzeum krt. 41.), Róth Zsigmond második bérháza.
1874 Pest (Budapest V., Széchenyi tér), Tudományos Akadémia III. képtári emeletének vasszerkezete.
1874-75 Gyula (Békés m.), Wenckheim Árvaház.
1874-82 Buda (Bp. I., Ybl Miklós tér), Várkerti együttes, Várbazár
1874-84, 1888-90 Pest (Budapest V., Kossuth L. u. 5.), Nemzeti kaszinó (Cziráky-palota átépítése).
1875 októbere Operaház kivitelezése megindult.
1875 Pest (Budapest VI., Bajcsy-Zs.út 3.), Pesti Hazai Takarékpénztár bérháza.
1875-76 Pest (Budapest, IX. Ráday u. és Erkel u.sarok), Károlyi György palotája.
1875-79 Ókígyós (Békés m.), Wenckheim-kastély.
1876 Buda (Budapest I., Döbrentei tér 9.), Rudas-fürdő.
1877 Pest (Budapest V., Eötvös József tér), Eötvös József szobrának talpazata.
1878. december. 7. Operaház bokrétaünnepe.
1879 Újpest Római katolikus templom.
1879-83 Pest (Budapest V., Erzsébet tér), Danubius-kút.
1879-84 Pest (Budapest V.Károlyi u.14.), Kovács-Ház.
1880 Stomfa (Szlovákia), Károlyi Alajos kastély átalakítása.
1880-81 Pest (Budapest VI., Andrássy út 18.), Fölsinger Rezső bérháza.
1880-84 Pest (Budapest VIII., Kálvin tér 12.), Pesti Hazai Első Takarékpénztár székháza.
1880-91 Buda, Királyi palota bővítése.
1881 Pest (Budapest V., Petőfi Sándor tér), Petőfi Sándor szobrának talpazata.

Fót (Pest m.) Károlyiné-Orczy grófnő kastélya.

1881-82 Újpest (Budapest IV., Árpád út 101.), Clarisseum gyermekmenhely.

Római katolikus templom terve.

1882 Ybl megkapta a Lipót-rend lovagkereszjét.
1882.
december. 5.
Ybl 50 éves építészi jubileuma, a „Magyar Mérnök- és Építész Egylet” bankettje a pesti Vigadó termeiben.
1882 Belépett a Közmunkatanácsba.
1882-83 Pest (Budapest VI., Dalszínház u. 2.), Kreische Antal bérháza.
1882-83 Új Országház tervei
1883 Arany János síremlékterve, Tavaszi síremlék.
1883-84 Buda (Budapest XI., Tétényi út), Erzsébet-Sósfürdő bővítése.
1883-84 Buda, Széchenyi Béla palotája a budai Duna-parton
1884 Pest (Budapest, Széchenyi hegy), Gloriette.
1884-85 Pest (Budapest XIV., Városliget), Királypavilon.
1885 Országos Kiállítás Király-pavilonja a Városligetben.
1885.
június 21.
Ybl Miklóst a király a főrendiház tagjává nevezte ki.
1886-87 Pest (Budapest Vi. Hajós u.7-9.) Ybl bérházai.
1889-90 Pest (Bp.VII. Erzsébet krt.35), Fröhlich-Ház.
1891.
január 22
Ybl Miklós Budapesten elhunyt. A budai Vár kiépítése után már nem tudja befejezni a Hild József által tervezett Szent István Bazilika építését. Utolsó nagyszabású munkája a budai Vár kiépítési terve volt, melyben unokaöccse, Ybl Lajos is segédkezett: ő tervezte a krisztinavárosi szárnyat.
1896. szeptember 8. Meyer Eduard szobrászművész Ybl szobrának leleplezése.
1953 Tiszteletére megalapították az évenként kiosztott építészeti Ybl Miklós-díjat.
2002 Yblről nevezik el a magyar csillagászok által felfedezett 166886 jelű kisbolygót.
2001.
április 6.
Ybl Egyesület először rendezi meg az „Ybl Miklós és a Magyar Építészek, Építőmesterek Ünnepe” c. rendezvényét.

Ybl’s life and life’s work

 

First half of 18th c. The Ybl name turns up for the first time in 1714 on a list of Székesfehérvár traders. Ybl’s family of Austrian extraction came to Hungary from Klosterneuburg, and settled in Hungary in the early 18th century. His father Miklós Ybl was a well-to-do Székesfehérvár merchant, also participating in the direction of the city merchants’ guild as member of the county board in the 19th century    
6 April 1814 One of the greatest Hungarian masters, a representative of Historicism of European significance was born in Székesfehérvár    
1825 Attends the Vienna Polytechnic, completing two secondary school classes and four higher years He excelled particularly in drawing and elementary mathematics

 

 
1831 Ybl attempts to come to office at the National Architectural Directorate, but he is rejected A modern engineer’s education was not yet sufficient to obtain master builder’s rights at that time, he has to acquire the desired practical skills within the scope of traditional guild training  
1832 He begins an apprenticeship in the office of architect Mihály Pollack In accordance with guild rules he becomes a journeyman in 1832, and works here as a draftsman up till February 1836  
1836 With a warm letter of recommendation from Pollack, he began to work in the office of Henrik Koch, the great architect of Viennese Classicism On commission from Koch, he is construction manager for the Kinsky villa in Prague for 4 years

Vienna is followed by Munich in the travels prescribed as part of guild training

 
1840 Goes to Munich, enrols in the Royal Bavarian Academy of Arts Continues his studies until April 1841  
1841   Munich (Germany), Theatre design  
1841 Goes on a study trip to Italy Travels through N Italy and Tuscany for 3 months  
1841 The Ybl family is compelled to sell their Székesfehérvár house due to family financial difficulties The roamings are overshadowed by financial problems at home, his father can no longer support his trips  
1841 In Pest, “the Masters of the Local Civil Patented Construction Guild” rejected his application as master builder Ybl had to wait 24 years for Guild-master membership  
30 November 1841 Ybl and Mihály Pollack’s son Ágoston Pollack opened the Architectural Institute in Dorottya Street, Pest For lack of guild membership, he looks for a partner whose master’s rights will also enable him to operate legally. Together they planned the reconstruction of the Batthyány mansion in Ikervár  
1842-47   Kaplony (Căpleni, Romania), reconstruction of the ruined church  
1843   Debrecen, designs produced for reconstruction of the small Reformed church  
Winter 1844 Paid a visit to Italy for the second time Completes Count György Károlyi’s palace on Egyetem Street

on commission from Henrik Koch

 
1844-49 and 1860s Fehérvárcsurgó (Fejér county), extension of Károlyi mansion  
1845-55 (31 years old) Commission from Count István Károlyi for reconstruction of Fót mansion, designs for church Fót (Pest county), RC parish church, school building, farm-hands’ house, farm buildings, pavilions  
1845-49   Fót (Pest county), extension of Count István Károly’s mansion in Fót  
1846 Moved to Fót    
1847 Also became István Károlyi’s manorial architect officially Ikervár (Vas county), Batthyány mansion  
1848-49   Nagymágocs (Csongrád county) Károlyi Manorial Office Building  
1849   Fehérvárcsurgó (Fejér county) Károlyi mansion  
1850s   Öskü (Veszprém county), Mausoleum designs

Lovasberény (Fejér county) extension of Cziráky mansion

 
Early 1850s, 1857-59   Füzérradvány (Radvány, Borsod-Abaúj-Zemplén county), alterations to Károlyi mansion  
1850   Ókígyós (Békés county) Wenckheim crypt and manor chapel  
30 January 1851 Married Franciska-Ida Lafite, a governess born in Graz Their wedding was in Fót church, in this year they moved back from Fót to Pest  
1852-53 38 years old Pest (Budapest V, 7 Múzeum Blvd. – 8-10 Magyar St.) Unger – House, his first creation in Pest  
1852-54   Pest, Ad hoc decorative edifice on Danube bank  
1852-55   Nagyhörcsök (Fejér county) Zichy mansion  
1855-62   Fás (Békés county), Count Béla Wenckheim’s  Hunting Lodge  
1856   Nagymágocs (Csongrád county) Károlyi Oat Silo Granary  
1857   Pest, design for ornamental building for royal visits  
1857   Tahitótfalu (Pest county), Mihály Pollack’s tomb  
1857-58   Pest (Budapest VIII, Pollack M. Square), National Riding Hall  
1857-60   Designs for Debrecen Theatre  
    Pest (Budapest IX, 17 Üllői Road), Count György Károlyi’s palace  
1860 He was asked by István Széchenyi to design a church for his Nagycenk estate, but the count died before seeing the plans Albertirsa (Pest county) Szapáry tomb

Hódmezővásárhely (Csongrád) Downtown RC church

Keszthely (Zala county) Riding Hall

Székesfehérvár (Fejér county) Theatre design

Tarján (Komárom-Esztergom county) Miklós Esterházy’s grange

 
1860-62   Buda, (Budapest I, 2 High Street), Headquarters of Buda Savings Bank  
1860-62   Gerla (Békés county) Gerla manor and chapel  
1860-64   Nagycenk (Győr-Sopron county), Széchenyies RC church  
1861   Pest (Budapest V, Széchenyi Square), 3rd floor roof structure for Hungarian Academy of Sciences  
1861,1865   Pest, hall and fence of National Museum Art Gallery  
1862   Pest (Budapest VI, 17 Bajcsy-Zs. Rd.), Prof. János Balassa’s house  
1862-64   Pest (Budapest V, 8 Akadémia St.), Ganz house  
1862-65   Pest (Budapest VIII, 10 Pollack M. Square), Gy. Festetics’s Palace

Kecskemét (Bács-Kiskun county), Lutheran church

 
1863   Doboz (Békés county) Wenckheim granary,

Dég (Fejér county) stable,

Várpalota (Veszprém county), reconstruction of Zichy mansion

 
1863   Pest, designs for zoo buildings and designs for German theatre on Elizabeth Square  
1863-64   Pest (Budapest IX, 15 Vámház Blvd.), Dlauchy house  
1863-64   Pest (Budapest V, Kecskeméti St.), Geist house  
1863-64   Pest (Budapest V, 1 Arany János St.), Hungarian Academy of Sciences apartment block  
1863-65 Goes on study trip to England Count Alajos Károlyi’s palace Pest (Budapest VIII, 3 Pollack M. Square) and apartment block (Budapest VIII, 35 Szentkirályi St.)  
1863, 1868-73   Széphalom (Borsod-Abaúj-Zempén county), Kazinczy memorial hall  
1864 His son Félix was born (50 years old).  
1864   Pest (Budapest V, 12 Petőfi S. St.) Designs for Orczy House and Curia for Ferenciek Square, Budapest

Kondoros (Csongrád county), Gáspár Geist’s hunting lodge

Kondoros, Batthyány – Geist mausoleum

 
1864-65, 69-70 39 buildings in 10 years Extension of Rácz baths, Buda (Budapest I, 6-10 Hadnagy St.)  
11 Sept.  1865 Ybl obtained the Order of Franz Joseph He got the Knight’s Cross and became a Guild member  
1865-66   Pest (Budapest VIII, 8 Bródy S. St.), Old House of Representatives  
around 1866   Balatonfüred bathing resort  
1867   Környe (Komárom-Esztergom county) RC church  
1866-68   Pest (Budapest V, 12 Károlyi Mihály St.), Headquarters of Pest National First Savings Bank  
1867   Pest (Budapest VIII, 4 Ötpacsirta St.) palace for Count Pál Pálffy’s wife  
1867-69   Pest (Budapest I, 1 High Street), Headquarters of Chain Bridge PLC.  
1867-79   Pest (Budapest IX, Bakáts Square), Ferencváros RC parish church  
1867-91   Pest (Budapest V, Saint Stephen Square, Basilica), Lipótváros Saint Stephen’s church  
1868-69   Pest (Budapest VIII, Fiumei Road National Graveyard), Ábrahám Ganz’s mausoleum  
1868-70   Margaret Island baths, hotel and other buildings  
1869   Pest (Budapest XIII, 22-24-26 Visegrádi St.), home for workers of Budapest Builders’ Association

Buda, Széchenyi St. Baron Béla Lipthay’s palace

 
1869-70   Zsombolya (Jimbolia, Romania), Csekonics mansion  
1869-72   Buda (Budapest I, Hunyadi J. St.), Menyhért Lónyay’s villa  
1869-74   Buda (Budapest I, Danube bank), Baron Béla Lipthay’s palace  
1870   Pest (Budapest VIII, 9 Múzeum St.), János Bókay’s apartment block  
    (Budapest, 17 Üllői Rd.) Alterations to Count Károlyi palace – apartment block  
1870-74 56 years old, 20 buildings in 6 years Pest (Budapest, 8 Fővám Square), Main Customs House  
1870, 1881- 85 Once more in the service of Count Károlyi’s family Parádfürdő (Heves county) Grand Hotel, Colourful stable and Parádfürdő (Heves county) Parádsasvár mansion  
1870   Drávafok (Somogy county), István Bittó’s mansion  
1870-71   Pest (Budapest XIV, Városligeti Avenue) Wechselmann villa  
1871   Pest (Budapest V, 9 Veress Pálné St.), “Kecskemét House”  
1871   Pest (Budapest VI, 32-45 Andrássy Avenue), Avenue villas  
1871-72   Alcsút (Fejér county), Archduke Joseph’s Palm House  
1871-73   Facade of Békéscsaba Town Hall  
1872   Pest (Budapest VI, 1 Andrássy Avenue), design for Stein house  
1872-74   Pest (Budapest VI, 32-45 Andrássy Avenue), Avenue houses  
1872-74   Pest (Budapest VIII, 14 Bródy Sándor St.), Imre Degenfeld-Schomburg’s palace  
1872-74   Pest (Budapest V, Petőfi Square), steeple for Greek Catholic church  
1872-74   Pest (Budapest VIII, 11 Calvin Square), Pest National Savings Bank  
1872-74   Pest (Budapest V, 19 Múzeum Blvd.), Zsigmond Róth’s apartment block  
September of 1873 Frigyes Podmaniczky announced a restricted competition for designing the Opera House. The prize was won by Ybl’s design. He got down to the construction work in the October of 1875. Ybl was also appointed as construction manager, 59 years old and his work to date included more than 80 buildings

 

 
1874   Pest (Budapest V, Széchenyi Square), Iron structure of 3rd story Picture gallery for Academy of Sciences  
1874-75   Gyula (Békés county), Wenckheim Orphanage  
1874-82   Buda (Budapest I, Ybl Miklós Square), Castle Garden complex, Castle Bazaar  
1874-84, 88-90   Pest (Budapest V, 5 Kossuth L. St.), construction of National Casino  
October of 1875 Construction of Opera House begun. Pest (Budapest VI, 22 Andrássy Ave.), Opera House  
1875 -82   Buda (Budapest I) Castle Bazaar and Kiosk  
1875   Pest (Budapest VI, 3 Bajcsy-Zs. Rd.), Pest National Savings Bank apartment block  
1875-76   Pest (Budapest IX, corner of Ráday St. and Erkel St.), Count György Károlyi’s palace  
1875-79   Ókígyós (Békés county), Wenckheim mansion  
1876   Buda (Budapest I, 9 Döbrentei Square), Rudas baths  
1877   Pest (Budapest V, Eötvös József Square), Pedestal for József Eötvös’s statue

Pest (Budapest V, 41 Múzeum Blvd.), Zsigmond Róth’s 2nd apartment block

 
7 Dec. 1878 Opera House topping out ceremony. Pest (Budapest VI, 22 Andrássy Ave.), Opera House  
1879   Újpest Roman Catholic church

Ercsi (Pest county) József Eötvös obelisk

 
1879-83   Pest (Budapest V, Elizabeth Square), Danubius fountain  
1879-84   Pest (Budapest V, 14 Károlyi St.), “Blacksmith” House  
1880   Stomfa (Stupava, Slovakia), Alterations to A. Károlyi’s mansion,

Tuzsér (Szabolcs–Szatmár–Bereg county), Alterations to Lónyay mansion

 
1880-81   Pest (Budapest VI, 18 Andrássy Ave.), Rezső Fölsinger’s apartment block  
1880-84   Pest (Budapest VIII, 12 Calvin Square), Pest National First Savings Bank headquarters  
1880-91   Buda, extension of Royal palace  
1881   Pest (Budapest V, Petőfi Sándor Square), pediment of Sándor Petőfi’s statue

Fót (Pest county) Countess Orczy-Károlyi’s mansion

 
1881-82   Újpest (Budapest IV, 101 Árpád Rd.), Clarisseum children’s home, design for RC church  
1881-82   Parádsasvár (Heves county) Károlyi mansion  
5 Dec. 1882 Ybl’s 50 year architectural jubilee, “Hungarian Association of Engineers and Architects” banquet in the rooms of the Pest Vigadó. Received the Order of Leopold Knight’s Cross from Franz Joseph.  
1882 Joined the Public Works Council.    
1882-83   Pest (Budapest, 2 Dalszínház St.), Antal Kreische’s house  
1882-83   Designs for new Parliament building  
1883   Design for János Arany’s tomb, “Spring” tomb  
1883-84   Buda (Budapest X, Tétényi Rd.), Extension of Elizabeth Salt Bath  
1883-84   Buda, Béla Széchenyi’s palace on Buda Danube bank  
1884   Pest (Budapest, Széchenyi Hill) – Gloriette, Paks – extension of Daróczy Manor  
27 Sept. 1884   Opening of Opera House  
1884-85   Pest (Budapest XIV, City Park), Royal pavilion  
1885   Royal pavilion for National Exhibition in the City Park  
21 June 1885 Appointed as member of the Upper House by Franz Joseph.    
1886-87   Pest (Budapest VI, 7-9 Hajós St.) Ybl’s apartment blocks  
1889-90   Pest (Budapest VII, Elizabeth Blvd., Fröhlich House  
1891   Kajdacs (Tolna county) Sztankovánszky mausoleum with Béla Ney  
22 Jan. 1891 Miklós Ybl died in Budapest.

 

His last large-scale work was the extension plan for Buda Castle, in which his nephew Lajos Ybl assisted; he was not able to complete construction of Saint Stephen’s Basilica.  
8 Sept. 1896 Unveiling of Ybl’s statue by sculptor Eduard Meyer.  
1953 The Miklós Ybl prize for architecture to be awarded annually was established in his honour.  
2002 The minor planet designated 166886 discovered by Hungarian astronomers was named after Ybl.  
6 April 2001 The Ybl Association holds the event “Festival of Miklós Ybl and Hungarian Architects and Master Builders” for the first time.  

 Das Leben und Schaffen von Ybl

 

Erste Hälfte des 18 Jhs. Der Name Ybl erscheint zum ersten Mali in 1741 auf einem Verzeichnis der Kaufmänner von Stuhlweißenburg (Székesfehérvár).
Ybls Familie kam von Österreich, von Klos­ter­ne­u­burg­ nach Ungarn, wo sie sich Anfang des 16. Jhs niederließen. Der Vater von Ybl war ein wohlhabender Kaufman in Stuhlweißenburg, der als Mitglied des Gemeindeausschusses auch an der Führung der kaufmännischen Zunft teilnahm. Ybls Mutter war Anna Eiman.
 
6. April 1814 Eins der größten Meister des 19 Jhs., europaweit bedeutender Vertreter der Historismus wurde in Stuhlweißenburg geboren.  
1825 Wurde ins Polytechnikum in Pécs aufgenommen wo er zwei realschulische und vier obere Klassen absolvierte.  
1831 Ybl versucht einen Amt bei Landesbauoberdirektion zu bekommen, wird aber abgelehnt. Zum Baumeister Sein sind die moderne Studien zum Bauweseningenieur unzureichend. Die erforderlichen Praxiskenntnisse müssen im Rahmen des traditionellen Zunftwesens erworben werden.
1832 Arbeitet als Lehrling im Büro vom Architekten Michael Pollack. Nach den Zunftregeln wird er in 1832 zum Gesellen, und arbeitet in Pollacks Büro als Zeichner bis Februar 1836.
1836 Dank des Empfehlungsbriefs von Pollack fängt Ybl bei Heinrich Koch, dem großen Architekten der Wiener Klassizismus an zu arbeiten. Als Kochs Beauftragter wird er über 4 Jahre der Bauleiter der Kinsky Villa in Prag.
1840 Reiste nach München um an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste zu lernen. Als Teil seiner Gesellenwanderung reist er Wien zufolge nach München, wo er seine Studien bis April 1841 nachgeht.
1841   München (Deutschland), Entwurf eines Theaters
1841 Studienreise nach Italien. Er bewanderte Nord-Italien und die Toskana in drei Monaten.
1841 Aus finanziellen Gründen ist die Familie von Ybl gezwungen das Haus in Stuhlweißenburg zu verkaufen. Seine Abenteuern werden von den finanziellen Probleme der Familie beschattet, sein Vater kann Ybls Reisen nicht mehr finanzieren.
1841 In Pest wurde sein Antrag zum Baumeister vom Baumeisterzunft abgelehnt. Ybl wurde in die Bau Zunft nicht aufgenommen, darauf musste er noch 20 Jahre warten.
30. November 1841 Nikolaus Ybl und Augustin Pollack, der Sohn von Michael Pollack eröffneten das erste Institut für Architektur in Pest, in der Dorottya Straße. Ohne Zunftmitgliedschaft suchte er jemanden deren Befugnis auch für ihm das rechtgemäße Wirken ermöglichte. Er und Pollack haben die Pläne für den Umbau des Batthyány Schlosses in Ikervár gemacht.
1842-47   Kaplony (Romänien), die Rekonstruktion einer verfallenen Kirche.
16. Januar 1843 Seinen Nominierung zum Maurermeister wurde vom Ratsherrn Franz Szepesi unterzeichnet.  
1843   Debrecen, Pläne für den Umbau der reformatorischen Kleinkirche.
Winter 1844 Zweite Reise nach Italien. Beendete das Schloss von Georg Károlyi in der Egyetem Straße – im Auftrag von H. Koch.
1844-49,
1860-er Jahre
  Fehérvárcsurgó (Gemeinde Fejér), Schloss Károlyi.
1845-55 Er erhielt einen Auftrag von Stefan Károlyi für den Umbau des Schlosses in Fót und für den Entwurf der Kirche. Fót (Gemeinde Pest), römisch-katholische Pfarrkirche, Schulgebäude, Gesindehaus, Wirtschaftsgebäuden, Kioske.
1845-49   Fót (Gemeinde Pest), die Erweiterung des Schlosses von Stefan Károlyi mit zwei weiteren Flügel.
1846 Er zieht nach Fót um.  
1847 Ybl wurde auch offiziell der Hofarchitekt von Stefan Károlyi. Ikervár (Gemeinde Vas), Schloss Batthyány.
1849   Fehérvárcsurgó (Gemeinde Fejér) Schloss Károlyi.
1850-er Jahre   Öskü (Gemeinde Veszprém), Pläne eines Mausoleums.

Lovasberény (Gemeinde Fejér) die Erweiterung des Schlosses Cziráky.

Anfang der 1850-er Jahre, 1857-59   Füzérradvány (Radvány, Gemeinde Borsod-Abaúj-Zemplén), Umbau des Schlosses Károlyi.
30. Januar 1851 Ybl heiratete die Grazer Erzieherin Franziska-Ida Lafite.  
1851 Er zog von Fót nach Pest zurück.  
1852-53   Pest (Budapest V. Múzeum Ring 7. – Magyar Str. 8-10.) Haus Unger, Ybls erste Arbeit in Pest.
1852-54   Pest, Dekorationsbau, Triumphpforte am Donauufer.
1852-55   Nagyhörcsök (Gemeinde Fejér) Schloss Zichy.
1855-62   Fás (Gemeinde Békés m.), Jagdschloss von Adalbert Wenckheim.
1857   Pest, Plan eines Dekorationsbaus zum Besuch des Königs.
1857   Tahitótfalu (Gemeinde Pest m.), Grabdenkmal von Pollack.
1857-58   Pest (Bp. VIII. Pollack M. Pl.), Nationale Reitschule.
1857-60   Debrecen, Pläne eines Theaters.
1859-68   Pest (Budapest IX. Üllői Str. 17.), Schloss von Georg Károlyi.
1860 Auch Stefan Széchenyi ersuchte Ybl, dass er eine Kirche auf seinem Grundstück in Cenk entwirft, doch die Entwürfe konnte Széchenyi leider nicht mehr sehen. Pest (Budapest VI. Bajcsy-Zsilinszky Str. 17.) Durchgangshaus am Museum Ring.

Keszthely, Reitschule.

Székesfehérvár, Pläne eines Theaters.

Tarján (Gemeinde Komárom-Esztergom) Hof von Nikolaus Esterházy.

1860-62   Buda, (Budapest I., Fő Str. 2.), Sitz der Heimatlichen Sparkasse von Buda.
1860-64   Nagycenk (Gemeinde Győr-Sopron), die römisch-katholische Kirche der Fam. Széchenyi.
1861   Pest (Budapest, V. Széchenyi Pl.), Ungarische Akademie der Wissenschaften.
1861,1865   Pest, Umbau des Nationalmuseums.
1862   Pest (Budapest, VI. Bajcsy-Zs. Str. 17.), Mietshaus von Prof. János Balassa.
1862-64   Pest (Budapest V., Akadémia Str. 8.), Ganz-Haus.
1862-65   Pest (Budapest VIII., Pollack Mihály Pl. 10.), Schloss vom Grafen Georg Festetics.
1862-65   Kecskemét (Gemeinde Bács-Kiskun), Evangelische Kirche.
1863   Doboz (Gemeinde Békés) Getreidespeicher Wenckheim.

Dég (Gemeinde Fejér) Stall.

Várpalota (Gemeinde Veszprém), Umbau des Schlosses Waldstein.

1863   Pest, Pläne des Tiergartens, Pläne des Nationaltheaters am Erzsébet Pl.
1863-64   Pest (Bp. IX, Vámház Ring 15.), Haus Dlauchy.
1863-64   Pest (Budapest V., Kecskeméti Str.), Haus Geist.
1863-64   Pest (Budapest V., Arany János Str. 1.), Mietshaus der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
1863-65 Studienreise nach England. Pest (Budapest VIII., Pollack M. Platz 3.), Schloss von Alois Károlyi.

Pest (Budapest VIII. Szentkitályi Str. 35.) Mietshaus von Alois Károlyi.

1863, 1868-73   Széphalom (Gemeinde Borsod-Abaúj-Zemplén), Kazinczy-Gedenkhalle .
1864 Sein Sohn Felix wurde geboren. Pest (Budapest V,Petőfi S. Str. 12.) Haus Orczy.

Pläne der Curie am Franziskaner (Ferenciek) Patz.

1864-65, 1869-1870   Buda (Budapest I., Hadnagy Str. 6-10.), Erweiterung des Rácz-Bades.
11. September 1865 Das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens wurde ihm erteilt. Wurde zugleich Zunftmitglied. Anfang der Bauarbeiten des Abgeordnetenhauses das innerhalb von wenigen Tagen erbaut wurde.
1865-66   Pest (Budapest VIII., Bródy S. Str. 8.), Altes Abgeordnetenhaus.
1865-79   Pest (Budapest IX., Bakáts Pl.), römisch-katholische Pfarrkirche in Ferencváros.
Um 1866?   Balatonfüred fürdőtelep.
1866-68   Pest (Budapest V., Károlyi Mihály Str. 12.), Sitz der Ersten Heimatlichen Sparkasse.
1867   Pest, (Budapest VIII. Dienes L. Str.4.) Schloss von Pálffy Pálné.
1867-69   Pest (Budapest I., Fő Str. 1.), Sitz der Lánchíd AG.
1867-91   Pest (Budapest V., Szent István Pl., Basilika), St. Stephans-Kirche in Lipótváros.
1868-69   Pest (Budapest VIII., Fiumei Str. National Friedhof), Mausoleum von Abraham Ganz.
1868-70   Bäder und sonstige Gebäuden an der Margareten Insel.
1869   Pest (Budapest XIII., Visegrádi Str. 22-24-26.), Wohnhaus des Budapester Bauarbeiter Vereins.
1869-70   Zsombolya (Romänien), Schloss Csekonics.
1869-72   Buda (Budapest I., Csónak Str.1.), Villa von Menyhért Lónyay.
1869-74   Buda (Budapest I., budai Dunaufer an der Buda Seite), Schloss des Barrons Adalbert Lipthay.
1870   Pest (Budapest VIII., Múzeum Str. 9.), Mietshaus von János Bókay.

Pest, (?) Haus Formágyi.

Rákospalota, Plan einer römisch-katholischen Kirche.

1870-74   Pest (Budapest IX., Fővámtér 8.), Zollhaus.
1870, 1881- 1885 Wieder in den Diensten der Familie Károlyi. Parád, Parádsasvár (Gemeinde Heves) Schloss in Parádsasvár, in Parádfürdő, Cifra-Stall.
1870   Drávafok (Gemeinde Somogy), Schloss von Stefan Bittó.
1870-71   Pest (Bp. XIV.Városligeti Allee) Wechselmann-Villa.
1871   Pest (Bp.V.,Veress Pálné Str. 9.), „Kecskeméter Haus”
1871   Pest (Budapest VI., Andrássy Str. 32-45.), Villa an der Sugár Str. 131.
1871-72   Alcsút (Gemeinde Fejér), Palmenhaus von Erzherzoh Josef.
1872   Pest (Budapest VI., Andrássy Str. 1.), Plan des Hauses Stein.
1872-74   Pest (Budapest VI., Andrássy Str. 32-45.), Häuserblock an der Sugár Straße.
1872-74   Pest (Budapest VIII., Bródy Sándor Str. 14.), Schloss von Emmerich Degenfeld-Schomburg.
1872-74   Pest (Budapest V., Petőfi Pl.), Turmhaube des griechisch-orthodoxen Kirche.
1872-74   Pest (Budapest VIII., Kálvin Pl. 11.), Pester Erste Heimatliche Sparkasse.
1872-74   Pest (Budapest V., Múzeum Ring 19.), erstes Mietshaus von Sigmund Róth.
September 1873 Für den Entwurf und die Erbauung des Ungarischen Königlichen Opernhauses hatte Friedrich Podmaniczky eine beschränkte Ausschreibung Veröffentlicht an der Ybls Entwurf gewann. Ybl wurde als Bauleiter ernannt. In Oktober 1875 fingen die Bauarbeiten an.
1873-84   Pest (Budapest VI., Andrássy Str. 22.), Opernhaus.
1874   Pest (Budapest V., Múzeum Ring 41.), zweites Mietshaus von Sigmund Róth.
1874   Pest (Budapest V., Széchenyi Pl.), Eisengerüst der Galerie am III. Stock der Akademie der Wissenschaften.
1874-75   Gyula (Gemeinde Békés), Waisenhaus in Wenckheim.
1874-82   Buda (Bp. I., Ybl Miklós Pl), Burggarten Basar
1874-84, 1888-90   Pest (Budapest V., Kossuth L. Str. 5.), Nemzeti kaszinó (Cziráky-palota átépítése).
Oktober 1875 Die Bauten des Ungarischen Königlichen Opernhauses fingen an.  
1875   Pest (Budapest VI., Bajcsy-Zs. Str.  3.), Mietshaus der Pester Heimatlichen Sparkasse.
1875-76   Pest (Budapest, IX. Ecke der Ráday Str. und Erkel Str.), Schloss von Georg Károlyi.
1875-79   Ókígyós (Gemeinde Békés), Schloss Wenckheim.
1876   Buda (Budapest I., Döbrentei Pl. 9.), Rudas-Bad.
1877   Pest (Budapest V., Eötvös József Pl.), Postament der Statue von József Eötvös.
7. Dezember 1878 Richtfest der ungarischen Oper.  
1879   Újpest, römisch-katholische Kirche.
1879-83   Pest (Budapest V., Erzsébet Pl.), Danubius-Brunnen.
1879-84   Pest (Budapest V.Károlyi Str.14.), Haus Kovács.
1880   Stomfa (Slowakei), Umbau des Schlosses von Alois Károlyi Alajos.
1880-81   Pest (Budapest VI., Andrássy Sr. 18.), Mietshaus von Rezső Fölsinger.
1880-84   Pest (Budapest VIII., Kálvin Pl. 12.), Sitz der Pester Heimatliche Sparkasse.
1880-91   Buda, Királyi palota bővítése.
1881   Pest (Budapest V., Petőfi Sándor Pl.), Postament der Statue von Sándor Petőfi.

Fót (Pest m.) Schloss der Gräfin Károlyiné-Orczy.

1881-82   Újpest (Budapest IV., Árpád Str. 101.), Kinderasyl Clarisseum.

Plan einer römisch-katholischen Kirche.

1882 Ybl erhielt das Ritterkreuz des Leopold-Ordens.  
5. Dezember 1882 Ybls 50 Jähriges Jubiläum, Bankett des „Vereins der Ungarischen Ingenieure und Architekten” in den Räumlichkeiten der Pesti Vigadó.  
1882 Tritt dem Beirat für gemeinnützige Arbeit bei.  
1882-83   Pest (Budapest VI., Dalszínház Str. 2.), Mietshaus von Anton Kreische.
1882-83   Pläne des neuen Parlaments.
1883   Entwurf des Grabdenkmals von János Arany, Frühlings Grabdenkmal.
     
1883-84   Buda (Budapest XI., Tétényi Str.), Erweiterung des Elisabeth-Salzbades.
1883-84   Buda, Schloss von Béla Széchenyi an der Buda Seite der Donauufer.
1884   Pest (Budapest, am Széchenyi Berg), Gloriette.
1884-85   Pest (Budapest XIV., Stadtpark), König-Pavillion.
1885   König-Pavillion der Landesausstellung im Stadtpark
21. Juni 1885 Ybl wird vom König zum Mitglied des Herrenhauses ernannt.  
1886-87   Pest (Budapest VI. Hajós Str. 7-9.) Mietshäuser von Ybl.
1889-90   Pest (Bp.VII. Erzsébet Ring 35), Haus Fröhlich.
22. Januar 1891 Nikolaus Ybl verstarb in Budapest. Nach dem Ausbau der Burg kann Ybl die Bauarbeiten der St. Stephans-Basilika (entworfen von Josef Hild) nicht mehr beenden. Sein letzter großer Unternehmen war die Fertigung der Pläne für den Ausbau des Burgs in Buda. Hierbei half ihm auch sein Cousin Ludwig Ybl, wer den Christinenstadt-Flügel entwarf .
8. September 1896 Enthüllung der Ybl Statue des Bildhauers Eduard Meyer.  
1953 zu seiner Ehre wurde der Ybl-Preis begründet, der jährlich vergeben wird.  
2002 Das von den ungarischen Astronomen entdeckter Kleinplanet mit dem Zeichen 166886 wird von Ybl benannt.  
6. April 2001 Der Ybl Verein veranstaltet zum ersten Mal das Fest “Nikolaus Ybl und die ungarischen Architekten und Baumeister”.