YBL ALKOTÓTÁBOR

Egyesületünk tevékenysége, programjai igyekeznek minden korosztályt megtalálni. Az Ybl Alkotótáborok szervezésével a figyelmünk a jövő nemzedék, a felsőfokú képzésben résztvevők és a már érettségizett, a posztgraduális képzés iránt érdeklődők felé fordul.

Az I. Ybl Nemzetközi, a „Város rehabilitáció – Budapest” témájú Alkotótáborunk célja kifejezetten az EU csatlakozás célkitűzéseivel egyezett: az európai párbeszéd megteremtése a különböző kultúrájú, nyelvterületű országokból, különböző műveltséggel és különböző szokásokkal érkező diákok közötti eltérő színvonalú szakértelem, oktatási színvonal és képzés közös nevezőre hozása, építészeti és kultúrhistóriai értékeinket bemutatva. Igyekeztünk EU tag és nem EU tag országokból egyaránt hívni és vendégül látni a résztvevőket – diákok és szaktanárok érkeztek Lengyelországból, Németországból, Romániából és Szlovákiából, valamint Magyarország különböző részeiből.

A tábor másodszori megvalósításakor már kapcsolódtunk a „Kastélyrehabilitáció Magyarországon” címmel elnevezett programsorozatunkhoz. „Szellemi zászlónkra” a következőket írtuk fel: örökségvédelem–tudatos gondolkodás (először mi használtuk ezt a terminológiát a „szakmában”) kiszélesítése, terjesztése, a jövő nemzedékek örökségvédelem-tudatos nevelése.

A magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő főiskolások, egyetemisták körében meghirdetett nyílt, ingyenes Ybl Nemzetközi Alkotótábor feladata ezen, fenti cél megvalósítása. A műemlékvédelem, az ingatlan kulturális örökséget védő szakterület, a kastélyok és kúriák megismerésén, óvásán, védelmén keresztül kívánjuk a nemzeti kulturális örökségünkre felkelteni a jövő szakembereinek figyelmét. Az u.n. „minőségi országbemutatás” a teljes kultúránkat felöleli, hiszen egy – egy műemlék tárgyalása során a kulturális örökség nemcsak műemléki, hanem építészeti, történelmi, szociográfiai, etnográfiai, nyelvi emlékei, hagyományai válnak megismerhetővé, közismertté. A projekt hosszútávra, több évre tervezett. Elsősorban az Ybl műemlékeket tárgyaljuk és látogatjuk megyénkénti csoportosításban, majd a jelentősebb, Ybl kortársai és követői által jegyzett kulturális hagyatékokat országon belül, később a felvidéki, erdélyi, vajdasági területeket vesszük sorra.

Az egyhetes alkotómunka három részből áll: elmélet, gyakorlat és ezek eredményét bemutató kiállítás elkészítése. Az Alkotótábor főtémája egy konkrét műemlék. A kijelölt műemlék adott feladat szerinti szükséges bejárása, felmérése, feldolgozása, manuálék készítése a helyszínen, az elméleti oktatás és zárókiállítás Budapesten történik. A helyszínre való utazáskor a terület összes Ybl műemlékeit meglátogatjuk, szakmailag bemutatjuk a résztvevőknek.

További információk >>> www.archicentrum.hu

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM