2010

Prekuta János köszöntoje

Tisztelt Vendégeink, kedves Barátaim!

Február 13.-án tizenharmadjára találkozni, 13.000 Ft-ért?— még szerencse, hogy nem Péntek van.
Azt kívánom, hogy a sok 13 hozzon nekünk szerencsét. Ennek zálogául fogadjátok el tolem szerény kis emléktárgyam, a szívecskés lóherét.
13 év, 13 alkalom, hogy mekkora eredmény és milyen nagy teher, azt csak az tudja, aki velünk ezt az utat végigjárta. Külön köszönet azoknak a szürke eminenciásoknak, akikre mindig számíthatunk. Rangsor és a teljesség igénye nélkül gondolok Varga Margitra, ki a kabátjainkat vigyázza; Petúr Dorkára, ki édesanyját és a recepciót gondozza; Kiss Gyulára, ki a honlapunkat ápolja, és folytathatnám a sort, de most térjünk vissza a nyitányra. Minden találkozás egy újabb szembesülés.
Mily röpke az élet. Hisz nem volt oly rég mikor szövetségünk megszületett. Azután Óvoda, iskola és jövore, ha minden igaz már a középiskoláról gondoskodhatok. Ó nagy tudású Magiszterek, csak addig be ne zárjátok az új YBL iskolát. Szeretném közétek küldeni ezt a kócos kis komát. Hogy tanuljon és gyarapodjon. Tudom, hogy ha jó kezekbe kerül hálás tanítvány lesz. Múltját nem felejti, jelenét megorzi, jövojét építi.
Visszaemlékezésemet azonban a kerek évforduló miatt a 13-mon túlra szeretném kiterjeszteni. Közelmúltunk húsz évére, újkori történelmünk utolsó egységére. Hogy mi történt 1990 telén? Azt ti, kik itt vagytok, mindnyájan tudjátok. Bálunkra sajnos a húsz évesek nem járnak. Hittünk a gyors és igazságos változásban, amelybol nem sok lett, mert azt elolünk eldugták. Persze mi sem voltunk túl gyorsak, mert több év kellett, hogy tudatunkig érjen. Egy 100 éves iskola és méltó névadója nem tunhet el nyomtalanul a történelem porában. Mit tehetünk mi civilek, tanárok és diákok, rokonok, barátok és szimpatizánsok? Évrol-évre összegyulünk, emlékezünk és ünnepelünk. Emlékezzünk mindazokra, akik tavaly még velünk voltak, de a mostani találkozásunkat már csak az éteri fényen át köszönthetik.
1998 volt az elso alkalom. A nagy felbuzdulás, a kíváncsiság vására, melyet az YBL család szelleme lengett át. Izgatottan ballagtunk az új évezred felé, remélve egy szebb jövot és nem a világvégét. Át is léptük a küszöböt és innen alulról úgy nézett ki, mintha valami derengene. Azután ránk köszöntött egy különleges év, amely legközelebb csak 110 év múlva jár majd felénk. 2002 a tökély, természeti csoda, a szimmetria. Akkor arról énekeltem én, hogy mily nagyszeru vagy természetfeletti, egy végtelenbe mutató egyenes gerinc, melynek jobb és bal oldalára ugyanaz tapad. Ennek legszebb példája, a noi nem szebbik oldala. De hiába a szimmetrikus szépség, ha nincs köztük szeretet és békesség. Egy év alatt el is múlt a szimmetria és a baloldalon lecsúsztunk az árokba. Most is ott vagyunk, csak közben elmúlt 8 év és ránk köszöntött az újév, 2010. Hogyan tovább?
Nincs más Uram, magad vagy! Hiszen szolgád már régen nincs. Fogódzkodjunk össze és táncoljunk együtt. A zene szárnyán mulassunk ezen az éjszakán. Zászlónk lobogjon mi pedig sorakozzunk fel alá. Hogy milyen legyen a lobogónk? Arról kérdezzük meg felkért szakértonket. Tudjuk, kezdetben volt a rózsaszín, azután jött a szivárvány összes színe, hogy az egyszeru lélek könnyen eltévedjen.
Kedves Barnabás! Légy szíves áruld el nekünk a Tutit! Azután gyorsan nyisd meg a bulit, pardon a Bált, hagy mulassunk hajnalig!

 

Winkler Barnabás Megnyitója

Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Alelnök Úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Sok szeretettel üdvözlök minden kedves megjelentet, ezen a szép havas farsangi napon, melynek remélem, a legkellemesebb részéhez érkeztünk.

Mióta az emberiség történetérol írásos emlékek léteznek, bizton tudjuk, hogy mindig is együtt ünnepeltek oseink, – zenével, tánccal- még ha eleinte nem is hívták ezeket az alkalmakat bálnak. A bál elnevezést a latin-olasz ballare szóból eredeztetjük, ami táncolást, társas táncmulatságot jelent. A feljegyzések alapján az elso hivatalosan bálnak meghirdetett alkalom 1385-ben, VI. Károly és Bajor Izabella mennyegzoje volt Amiens-ben. Mai formájában a bálok XIV. Lajos uralkodása alatt terjedtek el. Az elso Operabált 1715-ben rendezték Párizsban. A 19. századból már hazánkban is találunk vidéki megyebálokról, pesti bálestékrol színes tudósításokat. Balatonfüreden, a Horváth házban 1825-ben tartottak nagy pompával Anna bált. Ez volt az elso, hagyományt teremto Anna bál. 1886-ban olvashatunk eloször, az Ybl Miklós által tervezett budapesti operaházban rendezett Operabálról. Azokban az években, a téli hónapokban, szinte havonta volt Budapesten jótékonysági céllal rendezett Operabál. Az Operabál újraélesztésére 1934-ben került sor. Az esemény különös vonzereje volt, hogy az esten Lehár Ferenc vezényelt. A korabeli krónikákban tovább kutatva olvashatjuk, hogy 1998-ban Prekota János és Szmodits Júlia kezdeményezésére rendezték meg a Stefánia Palotában az elso Ybl bált. A nagy sikeru rendezvény hagyományt teremtett, – mint 1825-ben az Anna bál – és így az elso Ybl bált további tizenegy követte. És már el is érkeztünk a mai estéhez, ehhez a számomra olyan kedves 13-as számhoz, a XIII. Ybl bálhoz. Köszönjük a szervezoknek, külön kiemelve Szmodits Júlia elnökasszony fáradhatatlan és lelkes szervezomunkáját, hogy ma, ebben a szép, a Fellner és Helmler építésziroda által az 1870-es évek végén tervezett, gróf Károlyi István megrendelésére épített rezidencia báltermében újra együtt bálozhatunk!

A báloknak feltétele az alkalomhoz illo helyszín, amit az Ybl bálokhoz kiválasztott, évente változó szép termek nagyszeruen szolgáltak. Szükséges az ünnepi estek sikeréhez a jó zene és vacsora, amire szintén sosem panaszkodhatott senki az Ybl bálokon. A jelenlévo hölgyek a mai bálunkon is szépek, a férfiak elegánsak, úgy, ahogy azt a báloknál minden idokben elvárták a férfiaktól is. Újra lesz tombola és remélem hajnalig tartó jókedv. És hogy az ünnepi hangulatot még fokozzam elmesélem, hogy idén sok éves elokészület után Ybl Miklós születésnapján, az építész társadalom régi adósságát törlesztve postumus Ybl díjjal ismeri el azon jeles, már nem köztünk lévo építészeink kimagasló életmuvét, akiknek életükben, különbözo okok miatt ez nem adatott meg. Biztosan tudom, hogy ez az esemény tovább emeli a legjelentosebb magyarországi építészeti díjnak, az Ybl Miklós díjnak az értékét. Komoly szerepe van az Ybl Egyesületnek is abban, hogy a MÉSZ, a NÉT és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával egyesületünk névadójának születésnapját a díjak átadásával is emlékezetesebbé tehetjük ! A díjazásra felterjesztettek sora születési idejük sorrendjében: Medgyaszay István, Hajós Alfréd, Kós Károly, Györgyi Dénes, Borbíró Virgil, Weichinger Károly, Gerlóczy Gedeon, Kiss Tibor, Fischer József, Árkay Bertalan, Kósa Zoltán, Lauber László, Dávid Károly, Benkhard Ágost, Kiss Ferenc, B. Szucs Margit és Nagypál Judit.

Végezetül eleget téve tisztemnek, nagyon jó szórakozást kívánok minden jelenlévo bálozónak!

A XIII. Ybl bált ezennel megnyitom!

Winkler Barnabás
építész

 

Brenner János levele

Tisztelt Hölgyek és Urak,
kedves Kollégák,

eleget téve Szmodits Júlia elnök asszony megtisztelö felkérésének, szeretném Önöket legalább néhány szóval levélben a 2010. évi Ybl-bál alkalmából köszönteni, miután sajnos nincs módomban az eseményen résztvenni.

Valószínüleg joggal kérdezik, hogy milyen alapon üdvözli Önöket ez az egyébként kevéssé ismert valaki. Noha magyarországi szakmai körökben nevem – mind Brenner János nevü számos felmenöm, mind immár saját tevékenységem jóvoltából is – nem egészen ismeretlen, a megtisztelö felkérést mégis nem apai, hanem anyai rokonságomnak köszönhetem. Édesanyám, Brenner Jánosné Becker Zsuzsa okl. építészmérnök elsöfokú unokatestvére a bál fövédnökeinek, a – sajnos súlyos betegséggel küzdö – Ybl Magdolnának és Nicholas Miklós Ybl-nek, akiket családi alapon egyébként – ha elnézik nekem ezt az apró intimitást – per „Magdi” és „Micu” ismerek. Gyermekkoromban gyakran jártam kettejük édesanyja, Piri néni és második férje, Szilágyi Laci bácsi budai lakásán, már gyerekként is érzékelvén az ott uralkodó atmoszférát, az idöközben csaknem teljesen letünt, a polgári és a „táblabíró” Magyarország elemeiböl összeállt egészen sajátos, vonzó keveréket.

Ybl Miklós érdemeit különösen Önöknek nem kell külön méltatnom – miután öhozzá hasonlóan a magyarországi németek soraiból származom, valamint Németországban élek, csupán ezt a körülményt szeretném néhány mondattal kommentálni. Mindenki ismeri a „sváb” kifejezést, a többnyire vidéki hátterü, mezögazdasági foglalkozású magyarországi németek köznyelvi gyüjtöfogalmát. Nincs hasonló fogalom, amely a magyarországi városi, polgári németeket jelölné összességében. Számos ilyen, magyarországi német származású, németül és magyarul beszélö, magyar hazájával érzelmileg és szellemileg teljes mértékben azonosuló polgárt ismerünk. Közéjük tartoznak olyan építészek, mint Ybl Miklós, Pollack Mihály, Alpár (Schöckl) Ignác, Hauszmann Alajos, Giergl Kálmán és egész sor kollégájuk, vagy olyan mérnökök, mint Reitter Ferenc, akik jelentös mértékben hozzájárultak az ország felemelkedéséhez, müszaki kultúrájának megteremtéséhez. Örülök annak, hogy ezt, a magyar anyagi és szellemi kultúra szempontjából igen lényeges és termékeny szimbiózist ma már mind a tudomány, mind a közvélemény elfogulatlanul értékeli – a német származás immár nem képezi indulatok vagy politikai megkülönböztetés tárgyát. Ismét érvényes az, amit egy 19. század eleji, ismeretlen magyarországi német költö írt anyanyelvén: „Ein gutes Vaterland uns nährt” („jó haza éltet minket”). Érdemes lenne ezeket az összefüggéseket tudományosan alaposabban felkutatni és a közelgö Ybl-bicentenárium kapcsán is bemutatni, átmenteni a jövö számára. Remélem, hogy lesz alkalmam résztvenni a bicentenárium elökészítésében – szerény lehetöségeim keretein belül már most felajánlom közremüködésemet. Valamennyi kedves kollégának ma estére pedig jó szórakozást kívánok

 

Szmodits J. köszönete a Támogatóknak:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollegák, drága Barátaink!

Örömmel teszek eleget kötelességemnek, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak egyesületünk támogatóinak,
Ezüst támogatóink:
Bánáti Hartvig Építésziroda Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit: Bánáti Bélát és Hartvig Lajost Katával és Judittal életük párjaival együtt.
S.A.M.O. Tervezo és Ingatlanfejleszto Kft. – s végre köszönthetem körünkben jelenlévo képviseloit: Streit Ágit és Kókány Gyozot, egyesületünk tagjait, akik hosszú évek óta huséges támogatóink, de hosszú évek óta nem jöttek bálozni, rendhagyó ez a XIII….
Veréb Építo-Szerviz Kft. – aki drága évfolyamtársam, Veréb Jeno égi mezokre való eltávozása után fia irányítja a cége változatlanul sikeres muködést, s ahogy Jeno életében o, anyagilag – erkölcsileg támogatta elso pillanattól az egyesületet, úgy fia, Veréb Lukács ebben is követi édesapját, s huségesen támogatja egyesületünket. Köszöntöm a család jelenlévo képviselojét Veréb Maját és a bálunkhoz is huséges baráti csapatát, Felker Ildit és az o baráti köreiket.
Bronz támogatóink
HAP Tervezoiroda Kft. – köszöntöm jelenlévo képviselojét, Winkler Barnabást és drága feleségét Zsuzsát.
Kotto Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit Merényi Katalint és férjét Farkas Imrét, régóta kiemelt támogatóinkat.
Mérték Építészeti Stúdió Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit, Komjáthy Attilát és feleségét Kremnicsán Ilit, Egyesületünk alapító tagjait, a Mérték Építészeti Stúdió munkatársait, Fábián Lászlót és kollegáját kedves partnereikkel egyetemben.
S csak az abc miatt utolsó cégként, de támogatóink között idén eloször a TOP TRADE Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit Gergely Györgyöt partnerével együtt, külön öröm, hogy e válságos idokben új támogatónak hálálkodhatok.

Valamint hálás köszönet jár azon egyesületi tagjaink, akik a tagdíjfizetésen túl is hozzájárulnak az egyesület muködési költségeihez, ill. azon u.n. Külso támogatóknak, akiket a sikeres kastélykonferenciáinkkal megnyertünk ügyünknek: Alpár Erzsébet – Asztalos Albert – Bozóky Judith – Gablicsek Anni és Károly Garas Judith – Gémes Béla – Imhof Zoltán – Karácsony Tamás – Katona Tamás – Petróczy Andrea – Simon Attila – Viola Károly

És ugyanúgy hálás szívvel köszönöm meg a tombola felajánlásokat!
A felajánlók:
6 BT Kiadó
Budapesti Tavaszi Fesztivál
HAP Galéria
FUGA Budapesti Építészeti Központ
Karinart Grafikai és Muvészeti Kiadó
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Magyar Építomuvészek Szövetsége
Nemzeti Muemlékek Gondnoksága
ProNatur Kft.
Szép Házak
TEVAN Alapítvány
Top TRADE Kft.
Vince Kiadó – könyvFUGAbooks

Egyesületünk saját erobol a trikók, pezsgok, s az obligát Ybl könyvvel igyekezett bovíteni a nyeremények körét, amelyeket hamarosan sorsolunk a fodíjjal, a Tokajival „dugigtöltött” Tokajban faragott hordócskával együtt!
További jó szórakozást, kezdodjék a TÁNC!!!!!!!!!!!!

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM