YBL BÁL

2017

Érkezés

Megnyitó

Vacsora

Tánc

Tombola

 

2016

Megnyitó

Vacsora

Tánc

Tombola


XIX.Ybl Bál_kicsi_Page_1

XIX.Ybl Bál_kicsi_Page_2

XIX.Ybl Bál_kicsi_Page_3

XIX.Ybl Bál_kicsi_Page_4XIX.Ybl Bál_kicsi_Page_1

2015


meghívo másolata

XVIII_Ybl_bal_meghivo

 

2014

XVII_Ybl_bal_meghivo4

 

2013

XVI.Ybl Bál meghívó

Szmodits J. Köszönete a Támogatóknak:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollegák, drága Barátaink!

Mindig a desszert, az édesség fogyasztása alatt történik az én „édes” kötelességem, amelynek örömmel teszek eleget, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak egyesületünk támogatóinak, s emlékezzünk az elmúlt évben eltávozott tagjainkról, akik emlékének, kérem szépen, mindenki a maga módján áldozzon 1 percet vagy 1 kortyot. Megemlékeznék Gerle Jánosról is, akivel együtt a lelkiismeret ment el közülünk, erkölcsi-szakmai támogatásával, mindenben megnyilvánuló jó szándékával nagyon sokat segítette az Ybl Egyesület, barátságával személy szerint engem, rengeteget köszönhetünk neki.

Veréb Építő-Szerviz Kft. – aki drága évfolyamtársam, Veréb Jenő égi mezőkre való eltávozása után fia irányítja a cége változatlanul sikeres működést, s ahogy Jenő életében ő, anyagilag – erkölcsileg támogatta első pillanattól az egyesületet, úgy fia, Veréb Lukács ebben is követi édesapját, s hűségesen támogatja egyesületünket. Köszöntöm feleségét, Maját, és T. Társaságát, és Jenő – a hosszú évek óta báljainkhoz hűséges másik baráti társaságát – Felker Attiláné Ildit „Csapatát”!.

Másik kiemelt támogatónk, kezdetektől a Bánáti Hartvig Építésziroda Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőit: Bánáti Bélát és Hartvig Lajost életük párjaival, Katával és Gabival együtt.

Hálás köszönet a BÉK támogatásért, ahogy tavaly is Bálint Imre segítő közreműködésével, így idén is, nemcsak eszmei, de anyagi támogatónk is.

Ugyanúgy a MÉSZ – nek is a nagy hálánk, hogy a 18 éves működésünk alatt először – anyagi támogatónk is, az erkölcsi-szakmai segítségen kívül. Ezt leginkább a jelenlegi elnökének Sáros László György DLA úrnak kell megköszönnünk, aki sajnos utolsó pillanatban megbetegedett, s nem lehet köztünk.

HAP Tervezőiroda Kft. is sokoldalú támogatónk – köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Winkler Barnabást.

A TOP TRADE Kft.,– köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Gergely Györgyöt – kedves feleségével együtt – aki mint „bálozó” keresett meg nagyvonalú támogatásával, s nemcsak egyesületünk tevékenységét segíti, hanem tombolafelajánló is a szép könyvekkel és a báli ajándék sörnyitóval is – amely arra a burkolatra hívja fel a figyelmet, amelyen le-föl sétálgatunk, hiszen cége készítette a szálloda burkolati felújítását.

Köszöntöm Ybl Tervezőiroda Kft. – jelenlévő képviselőjét, Takács Tibor urat, kedves feleségét Mariannt, s szintén nagy szeretettel és Tisztelettel, valamint az Ybl Tervezőiroda teljes csapatát, élükön Bor Tamás Igazgató úrral – aki egyéni támogatónk is. Takács Tibor úr invitálását elfogadta Dr. Bácskai János Polgármester úr, de utolsó pillanatban hivatali elfoglaltság akadályozta meg abban, hogy részt vegyen bálunkon, de mostani telefon üzenete szerint, lélekben velünk, s az Ybl Bicentenárium együttműködésről is biztosított.

És lám történnek csodák. Pár nappal ezelőtt jelentkezett az Europa Design cég, hogy részt venne a bálon és támogatná az egyesületet, s szeretne tombola felajánlást tenni, egy sok-sok 100 ezret érő irodaszéket. Kértem üljenek rá, s őrizzék meg a jövő évi Ybl Bicentenáriumra a jó szándékukat, amelyen újra a régi 500-600 fős létszámú lesz a Bicentenáriumi Ybl Bál, mint 10 éven át volt.

Köszöntöm az Europa Design jelenlévő képviselőjét Feuertag Otto urat és kedves társaságát.

Valamint hálás köszönet jár azon egyesületi tagjaink, akik a tagdíjfizetésen túl is hozzájárulnak az egyesület működési költségeihez, támogatásaikkal, ha ők nincsenek, nincs Ybl Bál se.

És ugyanúgy hálás szívvel köszönöm meg a tombola felajánlásokat!

Mindenekelőtt Bálint Imrének a csodálatos saját termelésű Juhfark „adomyányborát”, amelyet az előételhez fogyaszthattak, s a tombola fődíj, a hordócska tartalma is a jeles nedű.

Budapesti Tavaszi Fesztiválnak a jegyeket, a könyveket a HAP Galériának, Forster örökségvédelmi Központnak, FUGA Budapesti Építészeti Központnak, Top TRADE Kft. –nek, Vadász Bencének, Szép Házak, Vogel Elemér tulajdonosának, Ybl Egyesületi tagunknak a folyóiratokat, a naptárakat és az előfizetéseket. Az Ybl Egyesület az obligált trikóival, az obligált Ybl Könyvvel, a poszterekkel,s egyéb könyvekkel gazdagította a tombola nyeremények sorát.

Ahogy ismert, a tombolából befolyt összeget jótékony célra, az Ybl Senior találkozó költségeire fordítjuk.

Közismert, hogy az Yblben mindenki önként és dalolva, minden juttatásról lemondva tevékenykedik, így ezúttal is köszönjük rendezvényeink MINDEN Megnyitójának, Előadójának, Köszöntőjének – akik közül sokakat, mint jelenlevőket így is, itt is köszönthetünk a és két jelenlevő Önkéntesünknek, Dimitrievits Dórinak és Molnár Petur Dorkának – támogatásként abszolvált – áldozatos egész évi közreműködését!

További jó szórakozást, kezdődjék a TÁNC!!!!!!!!!!!!

2012

 

Nicholas Ybl Miklós levele:

Szmodits Julia köszönete a Támogatóknak:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollegák, drága Barátaink!

Örömmel teszek eleget kötelességemnek, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak egyesületünk támogatóinak, akik biztosítják évről-évre annak lehetőségét, hogy működhessen az egyesület!

Ezüst támogatóink:
Bánáti Hartvig ÉpítészirodaKft. – köszöntöm jelenlévő képviselőét: Bánáti Bélát és feleségét, Katát.
Veréb Építő-Szerviz Kft. támogatását– aki drága évfolyamtársam,Veréb Jenő égi mezőkre való eltávozása után, fia irányítja a cége változatlanul sikeres működést, s ebben is követi édesapját: hűségesen támogatja egyesületünket. Köszöntöm Jenő – hosszú évek óta báljainkhoz hűséges baráti társaságát – Felker Attiláné Ildit, s „Csapatát”, Barátaikat, akik hosszú évek óta hűséges bálozóink, annak ellenére, hogy csak kulturális a kötődésük Ybl-hez, s az építészethez!

Bronz támogatóink:
HAP Tervezőiroda Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Winkler Barnabást.
Dr.Komjáthy Attila és felesége, akiket nemcsak „Yblisként”, de az I+H Kft. képviselőjeként is köszöntök hálás szívvel.
TOP TRADE Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Gergely Györgyöt, aki a „Felker Csapat” tagjaként résztvevője évek óta báljainknak, s így vált nagyvonalú támogatónkká, mivel tombolafelajánló is a cége.
Ybl Tervezőiroda Kft.- köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Takács Tibor urat, feleségét Mariannt, valamint munkatársát Bor Tamást párjával együtt.

Valamint hálás köszönet jár azon egyesületi tagjainknak, akik a tagdíjfizetésen túl is hozzájárulnak az egyesület működési költségeihez, ill. azon ú.n. Külső Támogatóknak, akiket a sikeres programjainkkal megnyertünk ügyünknek.

És ugyanúgy hálás szívvel köszönöm meg a tombola felajánlásokat:
a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak a koncert-, s színházjegyeket, a
HAP Galériának, a
FUGA Vince Kiadónak, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak, a
Magyar Kastélylexikon Kft.-nek – először felajánlóink között, de remélve nem utoljára – a
Műemlékek Nemzeti Gondnokságának, a már említett
Top TRADE Kft. –nek az értékes könyvadományokat,
Szép Házak–nak az évi előfizetési felajánlásokat és szépséges naptárokat,
Dobra János fotóművésznek a fotó felajánlásait.

Egyesületünk saját erőből a Fődíjat, a trikók, pezsgők, az obligát Ybl könyvön kívül aVadász Bence, Finta József és Gábriel Tibor könyveivel igyekezett bővíteni a nyeremények körét, amelyeket hamarosan sorsolunk.

S itt most jön még egy nagyon hálás köszönet az összes jelenlévőnek.
Idén nagyon „rezgett a léc”, hogy meg tudjuk-e tartani – pont a XV. – Ybl bált. És végtelen hála a hűséges Ybliseknek: Balázs Lajosék, Karácsony Sándorék, Dr. Komjáthy Attiláék teljes családdal, munkatársakkal, Novobáczky Piroskáék, Szubi Laciék, Wischin Rudiék.

Valamint hálás köszönet a már említett hűséges Felker Csapatnak, a hűséges építészeknek, említhetném az 5-ös törzsasztalt,Lukács Istvánék, Vikár Andrásék, Winkler Barnabásék, a hűséges 10-es törzsasztalt, Takács Tiborék, Bor Tamásék, s a hűséges MÉRTÉK asztal új bálozókkal is: Dr. Paulinyi Gergely partnerével.
Remélem senkit nem hagytam ki.
Közismert, hogy az Yblben mindenki önként és dalolva, minden juttatásról lemondva tevékenykedik, tehát a végső köszönet a rendezvényeink MINDEN Megnyitójának, Előadójának, Köszöntőjének, és Közreműködőjének!
További jó szórakozást, kezdődjék a TÁNC!!!!!!!!!!!!

 

2011

 

Microsoft Word - bal.doc

Prekuta János köszöntője

Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

Szeretettel köszöntök minden jelen lévőt és távol maradót, aki a mi NAGY rokonságunkhoz tartozónak érzi magát.
A 2011. évi találkozásunkat ragyogja be az éteri fény. Lágyítsa meg szívünket, melengesse lelkünket, a „család éve” ez.
A család a társadalom építőköve, a férfi és a nő egysége. Közösségük gyümölcse a gyermek, aki gyarapodván testben és lélekben előbb-utóbb az önállósulás irányába halad.
Engem 14 évesen ért el először az igazi nagy változás ideje. Az akkor középiskolába jelentkezők első körében felvételt nyertem az áhított technikumba. A következő négy év úgy szakadt a nyakamba, mint a jégverés. Ez már nem az a család ahol, csak simogatnak és megbocsátanak. Ennek ellenére család volt – melynek tényét csak az idő multával ismertem fel – mert gyermekeinek javára szolgált. Megyer, Noszlopy, Felde, Pados, Szomor, Szerdahelyi, hogy csak néhányat említsek a négy évig „bárdolók” közül. Édesapámon kívül elsősorban nekik köszönhetem, hogy a körülmények alakulásával diákéveimet 1971-ig meghosszabbíthattam. Újabb kerek szám 40 év. Már nagykorúan de a régi falak között otthon éreztem magam. Emlékeim alapján szép volt, s hogy nem volt hasztalan arra ismét néhány névvel emlékezem. Seidl, Beszédes, Kiss, Illés, Bárczy, Kishonti és folytathatnám a sort. Családi kötődésem 30 éve főállásra változott és így nyugdíjasként örökre megmarad. Gondolatban végig repülve ezt a közel fél évszázadot, visszatérve a mához, különös megtiszteltetés hogy 14. bálunkat egy család nyitja meg, akik mindnyájunkhoz hasonlóan különböző módon, de ezer szállal kötődnek az öreg Alma Materhez és egyesületének világához. Szeretettel köszöntöm Dr. KOMJÁTHY ATTILÁT és Dr. KOMJÁTHY ATTILÁNÉ KREMNICSÁN ILONÁT és kérem nyissák meg 14. bálunkat.

Dr. Komjáthy Attiláné Kremnicsán Ilona és Dr. Komjáthy Attila Megnyitója

Tisztelt Barátaim! Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 14. Ybl Bál „szülei” lehetünk.
1958-tól 1962-ig jártunk, tanultunk az Ybl Miklós Építőipari Technikumba, a valamikori felsőfokú ipariskolába. Több mint 50 éve, hogy elkezdtük az iskolát, és most, 2012-ben 50 éve lesz, hogy érettségiztünk.
A II. Világháború előtt a feleségem édesapja ács volt, az én édesapám kőműves-segéd – valószínűleg mindketten kiváló ács- és építőmesterek lettek volna saját vállalkozással, hiszen mindketten nagyon precízen és szorgalommal végezték munkájukat, és átlag feletti műveltséggel rendelkeztek.
A háború után tovább tanulhattak, a feleségem édesapja elvégezte az Építőipari Technikumot, míg az én édesapám a Műszaki Egyetemet. Közös szakmánkban tevékenykedtek egészen nyugdíjba menetelükig.
A Technikumba felvételivel lehetett bejutni. Mindenkor nagy túljelentkezés volt. A hagyományos tantárgyakon kívül vizsgálták a rajzkészséget, valamint a rátermettséget.
Emlékezetemben sok kép maradt meg a felvételiről, de nem pergő filmként, hanem állóképekként. Az egyik ilyen kép: egy nagyon vékony, kicsi, haját egy copfba fonó, abban masnit viselő lány halad az iskola főkapuja felé. A hóna alatt tartott rajztáblát alig érte át, így egy kicsit a rajztábla felőli oldalra dőlt, hogy átérje azt. Ezt a kislányt vettem én el feleségül 20 és fél éves koromban, mai napig együtt vagyunk, immár 45 éve. Ezt is az Ybl Miklós Építőipari Technikumnak köszönhetem, köszönhetjük.
Eredetileg ruhatervező szerettem volna lenni, de a felvételi kérelmemet nem küldte el az iskola. Abból a faluból én voltam az első, aki középiskoláit nem valamelyik nógrádi középiskolában kezdte volna, hanem a fővárosban.
Édesapám a budai várban dolgozott ácsként, először a romtalanításoknál, majd az újjáépítéseknél. Itt találkozott Sódor Alajossal, aki később az Építészettörténet Tanszék tanára lett az egyetemen, mi is vizsgáztunk nála. Az ő bíztatására végezte el az Ybl Miklós 4. számú Magasépítőipari Technikum esti tagozatát.

A felvételim előtt édesapám bement a Textilipari Technikumba érdeklődni a feltételekről, mert értesítést nem kaptunk. Így derült ki, hogy meg sem érkezett a felvételi kérelmem.
Soron kívül és iskolai ajánlás híján is felvételire jöhettem az Ybl-be. Akkor jártam életemben másodszor Budapesten.
Hatalmas, komor épület várt, sok korombéli, izgatott diákkal, és az első emeletre vezető lépcsőn egyenruhás fiatalok segédkeztek az eligazításban. Hozzám ketten is odaléptek, mai napig emlékszem Kiss Verára és Szabó Ilonára, akik a nagyterembe, rajzpadhoz vezettek. A felvételiztető tanár világító kék szemeivel Lelkes István tanár úr volt, a rajz, a művészetek, az emberséges viselkedés utánozhatatlan tanára. De már a tanár úr szemének színe előtt észrevettem egy számomra nálamnál érettebbnek tűnő fiút, élesre vasalt nadrágú öltönyében, hófehér ingében, jól fésült fekete hajával úgy nézett ki, mint aki templomból – templomba jött.
Szeptemberben bizony azt figyeltem, vajon Ő is itt van-e az elsősök között. Ott volt, Komjáthy Attila, aki négy évig nem nagyon vett észre. De utána?!
Az iskola épülete, külső homlokzati megjelenése, belső tereinek elrendezése hihetetlenül méltóságteljes volt. Tudattalanul is büszkeséggel töltött el, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező Technikum hallgatója lettem.
Fantasztikus szakmai tudást kaptunk a fantasztikusan jó szakemberektől, a tanárainktól. Mindenkit tisztelve, néhány nevet szeretnénk ebből kiemelni:
Lelkes István ábrázoló geometria és rajz
Bárczi István statika
Duxler József történelem
Hegyi Gyula műhely
Salacz Antal műhely
Kishonti István matematika
Kövesdi Endre statika
Gyenes Sándor épület szerkezettan
Szerdahelyi János fizika
Panka Tibor irodalom
Noszlopy Antal géptan
Könnyű Gyula építészettörténet
Amikor diákok voltunk, még nem láttuk át tanáraink átlag feletti tudásának okát, de amikor az egyetem folyosóján összefutottam Lelkes Istvánnal, megkérdeztem tőle: „Tanár úr! Hogy kerül ide?”, ő azt válaszolta: „Kisfiam, tudod, előtte is itt tanítottam, és most is itt tanítok.”
Az ’56-os eseményeket, a népfelkelést követő megtorlás miatt az egyetemi tanárokból lett középiskolai tanár, volt középiskolai tanárok tanítottak az általános iskolában. Így nyújtott óriási többletértéket – a tanárainkkal szembeni igazságtalanság – számunkra, az akkori diákok számára.
Tanáraim közül említeném az igazgatónkat, Megyer Attilát és azokat, akik még az Édesapámat is tanították. És kik voltak a tanárai?
Noszlopy Antal
Duxler József
Steindl Ambrus
Pados Antal
Salacz Antal
Marcsinák Antal
Mit jelent nekem Ybl-istának lenni?
Ezzel kapcsolatos elbeszéléseimet a fiataloknak mindig az első műhelyóránkkal, a tégladobálással kezdem, és utána nagyon nehéz abbahagynom. Hallgatóim mindig megkérdezik, hogy lehet ennyit és ilyen tisztelettel beszélni tanárokról, iskoláról? Lehet, mert életre tanítottak minket, az ember és a szakma tiszteletére tanítottak minket. Mai napig köszönettel és hálával gondolok az iskolára, mely Ybl Miklós nevét nem véletlenül viseli. Szakmai életem egyik kiemelkedő feladata az első Pesti Hazai Takarékpénztár, az un. Ybl Palota helyreállításának tervezése volt.
Volt módom Ybl Miklós eredeti terveit tanulmányozni. A 140 év megpróbáltatásait túlélő épület önmagáért beszél. A telepítés, a szerkezeti megoldások tiszta rendszere, a szellemes térsor szervezése, a homlokzati részletgazdagság mai napig tanítandó.
Ezt jelenti nekem Ybl-istának lenni.
Mi mindketten budapesti bevándorlók vagyunk. Kedves nejem, Kremnicsán Ilona 1958-ban került Budapestre, egy nógrádi kis faluból, Dejtárról. Mi 1946-ban kerültünk Budapestre, hiszen anyám erdélyi (Tordai), apám pedig csallóközi származású volt.
Nehezen találtuk helyünket ebben a bonyolult, nagyméretű, általunk alig áttekinthető városban, mára már azonosulni tudtunk a város múltjával és jelenével.
Találkozásaim Ybl Miklóssal elbűvöltek, mert mindig környezetüket uraló épületeket alkotott. Gyermekként áhítattal tekintettem az Operaházra. A középiskolában tanultuk, hogy Ybl Miklós hazánk nagy építészei közé tartozott, de távoli, majdhogynem elvont, lehet, hogy igaz sem volt személyként élt a lelkünkben. Megtanultuk élettörténetét, született 1814 április 6-án, meghalt 1891 január 22-én, azaz 120 esztendeje. Tudjuk róla, hogy szűkszavú ember volt, egy történet szerint az építész egylet hajókirándulást tett a Dunán, és akkoriban az volt a szokás, hogy akinek az épülete előtt elmentek, az tósztot mondott. A Várbazár előtt elhaladva, Ybl Miklós nem szólt egy szót sem, csak némán megemelte a poharát. Az én emlékezetemben ez a kép maradt meg róla.
Az első, majdhogynem személyes találkozásom Ybl Miklóssal a múlt század ’90-es éveiben történt.
A Várba mentem, a Dísz-térre, ahol a Hild-Ybl Alapítványnál Bor Ferenccel találkoztam. Bementem a szobájába, és megkérdeztem tőle: „Kinek a mellszobrán van a kalapod?” Így válaszolt: „Az Ybl Miklósén.” – és megemelte a kalapot. Előtűntek Ybl Miklós jellegzetes arcvonásai, s a mai napig nem tudom, hogy kinek szólt a kalapemelés, Ybl Miklósnak, vagy a találkozásunknak.

És az Ybl Bálról:
Nekünk, mint a Technikumba járó diákoknak, nagy élmény volt a minden évben megrendezésre kerülő Ybl Bál. A mai Ybl bált is valójában ez a középiskolás élmény övezi. Szeretném, ha a volt diákok, a volt tanárok, a jelenlegi diákok és jelenlegi tanárok minél nagyobb számban itt lennének, és közös ünnepünk lehetne ez a jeles nap.
Becsülve és tisztelve az immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő Ybl Bált, és annak szervezőit, mindenkinek kellemes estét, jó szórakozást kívánunk, és bejelentjük, hogy ezennel megnyitjuk a XIV. Ybl Bált.

dr. Komjáthy Attiláné sz. Kremnicsán Ilona
dr. Komjáthy Attila

Szmodits J. köszönete a Támogatóknak:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollegák, drága Barátaink!

Örömmel teszek eleget kötelességemnek, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak egyesületünk támogatóinak,
Ezüst támogatóink:
Bánáti Hartvig Építésziroda Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőit: Bánáti Bélát és Hartvig Lajost életük párjaival, Katával és Judittal együtt.
KOTTO Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőit Merényi Katalint és férjét Farkas Imrét, egyesületünk alakulásunk óta kiemelt támogatóink.
Veréb Építő-Szerviz Kft. – aki drága évfolyamtársam, Veréb Jenő égi mezőkre való eltávozása után fia irányítja a cége változatlanul sikeres működést, s ahogy Jenő életében ő, anyagilag – erkölcsileg támogatta első pillanattól az egyesületet, úgy fia, Veréb Lukács ebben is követi édesapját, s hűségesen támogatja egyesületünket. Köszöntöm Jenő – hosszú évek óta báljainkhoz hűséges baráti társaságát – Felker Attiláné Ildit, s 24 fős „Csapatát”!.
Bronz támogatóink:
HAP Tervezőiroda Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Winkler Barnabást és drága feleségét Zsuzsát.
Mérték Építészeti Stúdió Kft. – ezúttal is hálás szívvel köszöntöm jelen bálunk megnyitóit Dr.Komjáthy Attilát és feleségét Kremnicsán Ilit, Egyesületünk alapító tagjait, akik azóta folyamatosan egyesületünk erkölcsi- szellemi-anyagi támogatói, s általuk alapított cégük, a Mérték Építészeti Stúdió munkatársait, Fábián Lászlót és Terbe Erzsébetet és Bukovszky Tamást kedves partnereikkel egyetemben, a „Mérték törzsasztalt”.
S.A.M.O. Tervező és Ingatlanfejlesztő Kft. – amely képviselője Streit Ági nem tudott eljönni, ezúttal innen köszöntjük, s köszönjük a hosszú évek óta tartó folyamatos nagylelkűségüket.
TOP TRADE Kft. – köszöntöm jelenlévő képviselőjét, Gergely Györgyöt, aki a „Felker Csapat” tagjaként résztvevője évek óta báljainknak, s így vált nagyvonalú támogatónkká, mivel tombolafelajánló is a cége.
Valamint hálás köszönet jár azon egyesületi tagjaink, akik a tagdíjfizetésen túl is hozzájárulnak az egyesület működési költségeihez, ill. azon u.n. Külső Támogatóknak, akiket a sikeres kastélykonferenciáinkkal megnyertünk ügyünknek: Alpár Erzsébet, Aradi Péter, ARTISTOKRATS Kft., BAU-COMPLAN Kft., Bertalan Lajos, Bendáné Petik Györgyi, BÉ-TERV Építésziroda Kft., Gablicsek Károly, Garas Judith, Imhof Zoltán, ME-SZI Mérnökiroda Kft., PARLER Építész és Restaurátor Kft., Szabó Laura Ildikó, SZAD-COOP Bt., Vincze és László Építész Művek Kft., Viola Károly

És ugyanúgy hálás szívvel köszönöm meg a tombola felajánlásokat! A felajánlók:
Budapesti Tavaszi Fesztivál
HAP Galéria
FUGA Budapesti Építészeti Központ Vince Kiadó – könyvFUGAbooks
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Szép Házak
TEVAN Alapítvány
TOP TRADE Kft.
A Fődíjat, a Tokajival dugig töltött Tokaji hordócskát a Pre-co Kft. –nek, „lánynevén” Prekuta Jánosnak köszönhetjük.

Egyesületünk saját erőből a trikók, pezsgők, s az obligát Ybl könyvvel igyekezett bővíteni a nyeremények körét, amelyeket hamarosan sorsolunk, további jó szórakozást, kezdődjék a TÁNC!!!!!!!!!!!!

2010

[Képek itt találhatóak]

bal2010k2

bal2010k3

Prekuta János köszöntoje

Tisztelt Vendégeink, kedves Barátaim!

Február 13.-án tizenharmadjára találkozni, 13.000 Ft-ért?— még szerencse, hogy nem Péntek van.
Azt kívánom, hogy a sok 13 hozzon nekünk szerencsét. Ennek zálogául fogadjátok el tolem szerény kis emléktárgyam, a szívecskés lóherét.
13 év, 13 alkalom, hogy mekkora eredmény és milyen nagy teher, azt csak az tudja, aki velünk ezt az utat végigjárta. Külön köszönet azoknak a szürke eminenciásoknak, akikre mindig számíthatunk. Rangsor és a teljesség igénye nélkül gondolok Varga Margitra, ki a kabátjainkat vigyázza; Petúr Dorkára, ki édesanyját és a recepciót gondozza; Kiss Gyulára, ki a honlapunkat ápolja, és folytathatnám a sort, de most térjünk vissza a nyitányra. Minden találkozás egy újabb szembesülés.
Mily röpke az élet. Hisz nem volt oly rég mikor szövetségünk megszületett. Azután Óvoda, iskola és jövore, ha minden igaz már a középiskoláról gondoskodhatok. Ó nagy tudású Magiszterek, csak addig be ne zárjátok az új YBL iskolát. Szeretném közétek küldeni ezt a kócos kis komát. Hogy tanuljon és gyarapodjon. Tudom, hogy ha jó kezekbe kerül hálás tanítvány lesz. Múltját nem felejti, jelenét megorzi, jövojét építi.
Visszaemlékezésemet azonban a kerek évforduló miatt a 13-mon túlra szeretném kiterjeszteni. Közelmúltunk húsz évére, újkori történelmünk utolsó egységére. Hogy mi történt 1990 telén? Azt ti, kik itt vagytok, mindnyájan tudjátok. Bálunkra sajnos a húsz évesek nem járnak. Hittünk a gyors és igazságos változásban, amelybol nem sok lett, mert azt elolünk eldugták. Persze mi sem voltunk túl gyorsak, mert több év kellett, hogy tudatunkig érjen. Egy 100 éves iskola és méltó névadója nem tunhet el nyomtalanul a történelem porában. Mit tehetünk mi civilek, tanárok és diákok, rokonok, barátok és szimpatizánsok? Évrol-évre összegyulünk, emlékezünk és ünnepelünk. Emlékezzünk mindazokra, akik tavaly még velünk voltak, de a mostani találkozásunkat már csak az éteri fényen át köszönthetik.
1998 volt az elso alkalom. A nagy felbuzdulás, a kíváncsiság vására, melyet az YBL család szelleme lengett át. Izgatottan ballagtunk az új évezred felé, remélve egy szebb jövot és nem a világvégét. Át is léptük a küszöböt és innen alulról úgy nézett ki, mintha valami derengene. Azután ránk köszöntött egy különleges év, amely legközelebb csak 110 év múlva jár majd felénk. 2002 a tökély, természeti csoda, a szimmetria. Akkor arról énekeltem én, hogy mily nagyszeru vagy természetfeletti, egy végtelenbe mutató egyenes gerinc, melynek jobb és bal oldalára ugyanaz tapad. Ennek legszebb példája, a noi nem szebbik oldala. De hiába a szimmetrikus szépség, ha nincs köztük szeretet és békesség. Egy év alatt el is múlt a szimmetria és a baloldalon lecsúsztunk az árokba. Most is ott vagyunk, csak közben elmúlt 8 év és ránk köszöntött az újév, 2010. Hogyan tovább?
Nincs más Uram, magad vagy! Hiszen szolgád már régen nincs. Fogódzkodjunk össze és táncoljunk együtt. A zene szárnyán mulassunk ezen az éjszakán. Zászlónk lobogjon mi pedig sorakozzunk fel alá. Hogy milyen legyen a lobogónk? Arról kérdezzük meg felkért szakértonket. Tudjuk, kezdetben volt a rózsaszín, azután jött a szivárvány összes színe, hogy az egyszeru lélek könnyen eltévedjen.
Kedves Barnabás! Légy szíves áruld el nekünk a Tutit! Azután gyorsan nyisd meg a bulit, pardon a Bált, hagy mulassunk hajnalig!

Winkler Barnabás Megnyitója

Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Alelnök Úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Sok szeretettel üdvözlök minden kedves megjelentet, ezen a szép havas farsangi napon, melynek remélem, a legkellemesebb részéhez érkeztünk.

Mióta az emberiség történetérol írásos emlékek léteznek, bizton tudjuk, hogy mindig is együtt ünnepeltek oseink, – zenével, tánccal- még ha eleinte nem is hívták ezeket az alkalmakat bálnak. A bál elnevezést a latin-olasz ballare szóból eredeztetjük, ami táncolást, társas táncmulatságot jelent. A feljegyzések alapján az elso hivatalosan bálnak meghirdetett alkalom 1385-ben, VI. Károly és Bajor Izabella mennyegzoje volt Amiens-ben. Mai formájában a bálok XIV. Lajos uralkodása alatt terjedtek el. Az elso Operabált 1715-ben rendezték Párizsban. A 19. századból már hazánkban is találunk vidéki megyebálokról, pesti bálestékrol színes tudósításokat. Balatonfüreden, a Horváth házban 1825-ben tartottak nagy pompával Anna bált. Ez volt az elso, hagyományt teremto Anna bál. 1886-ban olvashatunk eloször, az Ybl Miklós által tervezett budapesti operaházban rendezett Operabálról. Azokban az években, a téli hónapokban, szinte havonta volt Budapesten jótékonysági céllal rendezett Operabál. Az Operabál újraélesztésére 1934-ben került sor. Az esemény különös vonzereje volt, hogy az esten Lehár Ferenc vezényelt. A korabeli krónikákban tovább kutatva olvashatjuk, hogy 1998-ban Prekota János és Szmodits Júlia kezdeményezésére rendezték meg a Stefánia Palotában az elso Ybl bált. A nagy sikeru rendezvény hagyományt teremtett, – mint 1825-ben az Anna bál – és így az elso Ybl bált további tizenegy követte. És már el is érkeztünk a mai estéhez, ehhez a számomra olyan kedves 13-as számhoz, a XIII. Ybl bálhoz. Köszönjük a szervezoknek, külön kiemelve Szmodits Júlia elnökasszony fáradhatatlan és lelkes szervezomunkáját, hogy ma, ebben a szép, a Fellner és Helmler építésziroda által az 1870-es évek végén tervezett, gróf Károlyi István megrendelésére épített rezidencia báltermében újra együtt bálozhatunk!

A báloknak feltétele az alkalomhoz illo helyszín, amit az Ybl bálokhoz kiválasztott, évente változó szép termek nagyszeruen szolgáltak. Szükséges az ünnepi estek sikeréhez a jó zene és vacsora, amire szintén sosem panaszkodhatott senki az Ybl bálokon. A jelenlévo hölgyek a mai bálunkon is szépek, a férfiak elegánsak, úgy, ahogy azt a báloknál minden idokben elvárták a férfiaktól is. Újra lesz tombola és remélem hajnalig tartó jókedv. És hogy az ünnepi hangulatot még fokozzam elmesélem, hogy idén sok éves elokészület után Ybl Miklós születésnapján, az építész társadalom régi adósságát törlesztve postumus Ybl díjjal ismeri el azon jeles, már nem köztünk lévo építészeink kimagasló életmuvét, akiknek életükben, különbözo okok miatt ez nem adatott meg. Biztosan tudom, hogy ez az esemény tovább emeli a legjelentosebb magyarországi építészeti díjnak, az Ybl Miklós díjnak az értékét. Komoly szerepe van az Ybl Egyesületnek is abban, hogy a MÉSZ, a NÉT és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával egyesületünk névadójának születésnapját a díjak átadásával is emlékezetesebbé tehetjük ! A díjazásra felterjesztettek sora születési idejük sorrendjében: Medgyaszay István, Hajós Alfréd, Kós Károly, Györgyi Dénes, Borbíró Virgil, Weichinger Károly, Gerlóczy Gedeon, Kiss Tibor, Fischer József, Árkay Bertalan, Kósa Zoltán, Lauber László, Dávid Károly, Benkhard Ágost, Kiss Ferenc, B. Szucs Margit és Nagypál Judit.

Végezetül eleget téve tisztemnek, nagyon jó szórakozást kívánok minden jelenlévo bálozónak!

A XIII. Ybl bált ezennel megnyitom!

Winkler Barnabás
építész

Brenner János levele

Tisztelt Hölgyek és Urak,
kedves Kollégák,

eleget téve Szmodits Júlia elnök asszony megtisztelö felkérésének, szeretném Önöket legalább néhány szóval levélben a 2010. évi Ybl-bál alkalmából köszönteni, miután sajnos nincs módomban az eseményen résztvenni.

Valószínüleg joggal kérdezik, hogy milyen alapon üdvözli Önöket ez az egyébként kevéssé ismert valaki. Noha magyarországi szakmai körökben nevem – mind Brenner János nevü számos felmenöm, mind immár saját tevékenységem jóvoltából is – nem egészen ismeretlen, a megtisztelö felkérést mégis nem apai, hanem anyai rokonságomnak köszönhetem. Édesanyám, Brenner Jánosné Becker Zsuzsa okl. építészmérnök elsöfokú unokatestvére a bál fövédnökeinek, a – sajnos súlyos betegséggel küzdö – Ybl Magdolnának és Nicholas Miklós Ybl-nek, akiket családi alapon egyébként – ha elnézik nekem ezt az apró intimitást – per „Magdi” és „Micu” ismerek. Gyermekkoromban gyakran jártam kettejük édesanyja, Piri néni és második férje, Szilágyi Laci bácsi budai lakásán, már gyerekként is érzékelvén az ott uralkodó atmoszférát, az idöközben csaknem teljesen letünt, a polgári és a „táblabíró” Magyarország elemeiböl összeállt egészen sajátos, vonzó keveréket.

Ybl Miklós érdemeit különösen Önöknek nem kell külön méltatnom – miután öhozzá hasonlóan a magyarországi németek soraiból származom, valamint Németországban élek, csupán ezt a körülményt szeretném néhány mondattal kommentálni. Mindenki ismeri a „sváb” kifejezést, a többnyire vidéki hátterü, mezögazdasági foglalkozású magyarországi németek köznyelvi gyüjtöfogalmát. Nincs hasonló fogalom, amely a magyarországi városi, polgári németeket jelölné összességében. Számos ilyen, magyarországi német származású, németül és magyarul beszélö, magyar hazájával érzelmileg és szellemileg teljes mértékben azonosuló polgárt ismerünk. Közéjük tartoznak olyan építészek, mint Ybl Miklós, Pollack Mihály, Alpár (Schöckl) Ignác, Hauszmann Alajos, Giergl Kálmán és egész sor kollégájuk, vagy olyan mérnökök, mint Reitter Ferenc, akik jelentös mértékben hozzájárultak az ország felemelkedéséhez, müszaki kultúrájának megteremtéséhez. Örülök annak, hogy ezt, a magyar anyagi és szellemi kultúra szempontjából igen lényeges és termékeny szimbiózist ma már mind a tudomány, mind a közvélemény elfogulatlanul értékeli – a német származás immár nem képezi indulatok vagy politikai megkülönböztetés tárgyát. Ismét érvényes az, amit egy 19. század eleji, ismeretlen magyarországi német költö írt anyanyelvén: „Ein gutes Vaterland uns nährt” („jó haza éltet minket”). Érdemes lenne ezeket az összefüggéseket tudományosan alaposabban felkutatni és a közelgö Ybl-bicentenárium kapcsán is bemutatni, átmenteni a jövö számára. Remélem, hogy lesz alkalmam résztvenni a bicentenárium elökészítésében – szerény lehetöségeim keretein belül már most felajánlom közremüködésemet. Valamennyi kedves kollégának ma estére pedig jó szórakozást kívánok

Szmodits J. köszönete a Támogatóknak:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollegák, drága Barátaink!

Örömmel teszek eleget kötelességemnek, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak egyesületünk támogatóinak,
Ezüst támogatóink:
Bánáti Hartvig Építésziroda Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit: Bánáti Bélát és Hartvig Lajost Katával és Judittal életük párjaival együtt.
S.A.M.O. Tervezo és Ingatlanfejleszto Kft. – s végre köszönthetem körünkben jelenlévo képviseloit: Streit Ágit és Kókány Gyozot, egyesületünk tagjait, akik hosszú évek óta huséges támogatóink, de hosszú évek óta nem jöttek bálozni, rendhagyó ez a XIII….
Veréb Építo-Szerviz Kft. – aki drága évfolyamtársam, Veréb Jeno égi mezokre való eltávozása után fia irányítja a cége változatlanul sikeres muködést, s ahogy Jeno életében o, anyagilag – erkölcsileg támogatta elso pillanattól az egyesületet, úgy fia, Veréb Lukács ebben is követi édesapját, s huségesen támogatja egyesületünket. Köszöntöm a család jelenlévo képviselojét Veréb Maját és a bálunkhoz is huséges baráti csapatát, Felker Ildit és az o baráti köreiket.
Bronz támogatóink
HAP Tervezoiroda Kft. – köszöntöm jelenlévo képviselojét, Winkler Barnabást és drága feleségét Zsuzsát.
Kotto Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit Merényi Katalint és férjét Farkas Imrét, régóta kiemelt támogatóinkat.
Mérték Építészeti Stúdió Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit, Komjáthy Attilát és feleségét Kremnicsán Ilit, Egyesületünk alapító tagjait, a Mérték Építészeti Stúdió munkatársait, Fábián Lászlót és kollegáját kedves partnereikkel egyetemben.
S csak az abc miatt utolsó cégként, de támogatóink között idén eloször a TOP TRADE Kft. – köszöntöm jelenlévo képviseloit Gergely Györgyöt partnerével együtt, külön öröm, hogy e válságos idokben új támogatónak hálálkodhatok.

Valamint hálás köszönet jár azon egyesületi tagjaink, akik a tagdíjfizetésen túl is hozzájárulnak az egyesület muködési költségeihez, ill. azon u.n. Külso támogatóknak, akiket a sikeres kastélykonferenciáinkkal megnyertünk ügyünknek: Alpár Erzsébet – Asztalos Albert – Bozóky Judith – Gablicsek Anni és Károly Garas Judith – Gémes Béla – Imhof Zoltán – Karácsony Tamás – Katona Tamás – Petróczy Andrea – Simon Attila – Viola Károly

És ugyanúgy hálás szívvel köszönöm meg a tombola felajánlásokat!
A felajánlók:
6 BT Kiadó
Budapesti Tavaszi Fesztivál
HAP Galéria
FUGA Budapesti Építészeti Központ
Karinart Grafikai és Muvészeti Kiadó
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Magyar Építomuvészek Szövetsége
Nemzeti Muemlékek Gondnoksága
ProNatur Kft.
Szép Házak
TEVAN Alapítvány
Top TRADE Kft.
Vince Kiadó – könyvFUGAbooks

Egyesületünk saját erobol a trikók, pezsgok, s az obligát Ybl könyvvel igyekezett bovíteni a nyeremények körét, amelyeket hamarosan sorsolunk a fodíjjal, a Tokajival „dugigtöltött” Tokajban faragott hordócskával együtt!
További jó szórakozást, kezdodjék a TÁNC!!!!!!!!!!!!

 

2009

[Képek itt találhatóak]

az YBL EGYESÜLET

szeretettel meghívja Önt

a Novotel Palace Accor Hotel termeibe

Budapest, VIII.Rákóczi út 43-45.

2009. február 21-én, szombaton, 19 órakor kezdődő

XII. Ybl Báljára

 

a bál fővédnökei
Ybl Magdolna és Nicholas Miklós Ybl

a bált megnyitja BÁNÁTI BÉLA ÉS HARTVIG LAJOS
a hagyományos köszöntőt PREKUTA JÁNOS tartja
a bál háziasszonya Szmodits Julia

a kitűnő hangulatról gondoskodik
a SZERENADE szalonzenekar

BÁLI VACSORA
aperetiv
áfonyában érlelt kacsamell aszaltgyümölcsökkel és balzsamos salátacsokorral
szuzpecsenye narancsos zöldborsmártássaban, hercegnoburgonyával és zöldségrétessel,
Ricotta torta erdei gyümölcsöntettel
üdítő, ásványvíz, feketekávé
éjfélkor tombola , Fődíj: tokaji hordócska Tokajival dugig töltve

Prekuta János köszöntője

Tisztelt Vendégeink, kedves Kollégák!
2009 FARSANGFARKÁN szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket és a kényszerből távol maradottakat.
Találkozásunk ünnepi fényét erősíti, hogy immáron 12. alkalommal találkozunk. Ez már egy tucat! Ez gombócból is sok, de ennél sokkal fontosabb, hogy megadatott számunkra ez az újabb találkozás. Mert miből is áll az életünk? A találkozások sorozatából. Találkozás az élettel, anyánkkal, apánkkal, pajtásainkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal és az elmúlással. Ez életünk Alfája és Omegája. Ezúton is köszöntsük a hozzánk most csatlakozókat az új találkozás alkalmából és hajtsunk fejet azok emléke előtt, akik már nem jöhettek közénk a találkozóra.
A tizenkettő, mint szimbólum a világ nagyon sok elemével azonosítható. Én azonban arra a 12 emberre gondolok, akik az ÚJ EMBER első hívó szavára életüket adták a szolgálatra.
Egy találkozás elég volt….

Hartvig Lajos megnyitója
„A bál nem táncverseny. Művelt férfi, bálban minden hölggyel táncol, akit közelebbről ismer, már illendőségből is.”
„Manapság általános a panasz, hogy kevés a táncos. Épp ezért könnyen megesik, hogy egy-két táncra nem jut táncosa a hölgyek némelyikének. Nem kellemes, de változtatni nem lehet ezen a helyzeten. Ha valamikor önnek is ez a sors jutna osztályrészül, kedves Hölgyem, legyen okos és ne vágjon sértődött, bosszús arcot. Mert sértődött arckifejezéssel a következő táncok esetleg jelentkező táncosait is el lehet riasztani. Ha nem táncol, beszélgessen a többi hölggyel. Nyugodt lélekkel csatlakozhat esetleg azokhoz is, akik távolabb ülnek, vagy felkeresheti szüleit. Ha pedig úgy érezné, hogy nem tud kellő méltósággal és nyugalommal petrezselymet árulni, a tánc idejére hagyja el a termet. Tánc végeztével, reméljük, kedve és önuralma is visszatér és ön ismét elfoglalhatja helyét.
Minden gavallér tartsa legfőbb kötelességének, hogy hölgyéről gondoskodjék, akár egy estére gavallérja a hölgynek, akár jegyese, akár férje. Különös megjegyzésekre szolgálhat okul, ha egy férfi más hölgyekkel táncol, tréfál és nevetgél akkor, amikor hölgye petrezselymet árul és alig tudja leplezni. Mielőtt tehát a magad szórakozása után néznél, győződj meg arról, hogy hölgyed nem unatkozik-e s van-e, aki mulattassa? Magára őt csak abban az esetben hagyhatod, ha az illendőség parancsolja, hogy egyik vagy másik hölgyet megtáncoltassad.”
„Az sem illik, hogy a hölgy gavallérjával különváljék a társaságtól. Az ilyesmi pletykára ad alkalmat. Elítélnék miatta. Ha pedig egyszer a társaság valakit elítélt, az ítéletet – feljebbviteli bíróság híján! – igen nehéz megváltoztatni.
Ha valakinek kosarat adott, akkor azt a táncot mással sem szabad eljárnia. Kosarak osztogatásában azonban ne legyen bőkezű. Ne higgye, hogy érdekessé válik azzal, ha boldog-boldogtalant kikosaraz. Nem. Népszerűtlen és ellenszenves lesz. Ha kosarat kaptál, hajolj meg és állj odább. Ne könyörögj, ne tégy megjegyzéseket. Ha egy táncot elígért, azzal járja el, akinek elígérte. Még abban az esetben is, ha később személyesen kérné el öntől, a már elígért, másnak elígért táncot.”
„Ha táncolsz, ne dúdold, ne fütyüld a tánc dallamát.”
„S ne csak teste öltsön ünnepi ruhát, hanem kedve is legyen ünnepi, hogy tőle telhetően hozzá tudjon járulni az est hangulatának emeléséhez. Mert így kívánja ezt az illendőség.”

Bánáti Béla megnyitója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Elnökasszony, Alelnök Úr!
Régóta segíti a memóriámat, a mindennapi életem megszervezését egy elektronikus eszköz, mások mindenfélének, én csak kütyünek hívom. Be lehet előre írni az eseményeket, találkozókat, hogy ne felejtsem el, néha utólag fűzök néhány megjegyzést, amúgy napló-szerűen a lezajlott programhoz. Kulcsszavak megadásával is rá lehet keresni bejegyzésekre. Engedjék meg, hogy néhány momentumot felidézzek az Ybl kulcsszó alatt az elmúlt évek naptári bejegyzéseiből.
2003. március 14.
Kedves, izgatott női hang keresett telefonon: Elmondta, hogy ő egy Ybl Egyesület nevű szervezet képviselője és miután mi készítjük a Várbazár átalakításának terveit, megkér arra, számoljunk be a közérdeklődésre számot tartó beruházás helyzetéről. Helyszín az Ybl Miklós tér, a szobornál, ahol az Egyesület szervezésében az építész születésnapját ünneplik. Szmodits Júlia
tel:-… (A hang izgatottsága a telefon alatt végig fennmaradt)
2004. április 6. Ybl Miklós tér. Szeszélyesen napos-szeles, hamisítatlan áprilisi idő. Ritkán tapasztalt utcai forgatagba csöppentem, zeneiskolások együttese adott műsort,sajtos pogácsa, emeletes születésnapi torta Ybl születésnapjára.Csapolt sör! Ez egy meleg, csupa szív társaság! Míves Mester díjat adnak idős, a szakmában megőszült mesterembereknek, tanulmányi versenyt rendeznek építészetet tanuló fiataloknak. A szakmai, az emberi teljesítmény, a tudás elismerése, megbecsülése.A szervezés kitűnő volt, – mondjuk, azért csinálhattak volna melegebbet, – de valahogy így működik egy alulról építkező, civil szervezet!
2005. február 5. 19.00. Ybl Bál. Margitszigeti Nagyszálló.
A Tokajival teli hordót nem nyertük meg. Egyáltalán, semmit nem nyertünk a tombolán, de ez utólag sem árnyékolta be az estét. Kellemes asztaltársaság, kiváló zene. Még táncoltunk is, ilyen már régen volt.
Jó dolog egy ilyen bál. Alkalmat teremt ismerkedésre egy olyan közegben, amelyben a szakma révén eleve otthonosan mozogsz, a témát sem kell erőltetve keresni, mert ugyanazt a nyelvet beszéljük. Régi, hivatalos szakmai kapcsolatok csodálkozva üdvözlik egymást. Á, Ön is /Te is itt?
2005. április 9. Ybl Nap. Idén a gyerekeket is vittük. A délutáni épületlátogatáson bejártuk az Operaházat pincétől a padlásig,
a srácok – bár először láttak történeti, híres épületet ennyire testközelből, nagyon élvezték. Otthon még napok múlva is fölidézték a zsinórpadlást, meg azt, hogy anya bezzeg nem mert kimenni a tetőre…Lehet, hogy valamelyikből még építész lesz?
2007. február 17. Ybl Bál, Stefánia Palota …. Idén sem nyertünk a tombolán…
2007. április 14. Ybl születésnap …..
és itt gyors továbbításra kapcsolunk egészen
2009. február 7. Ybl Bál megnyitó beszédén gondolkodni. A keringőt kicsit gyakorolni, régen volt…
2009. február 20 Megnyitó beszéd !!!
2009. február 21. XII. Ybl Bál, Accor Hotel (Lajos megírja a szabályzatot.)
További bejegyzések:
2010. 02. 13. Ybl Bál
2011. 02. 26. Ybl Bál
2012. 02. 18. Ybl Bál
2013. 02. 09. Ybl Bál
2014. 02. 22. Ybl Bál
2015. 02. 14. Ybl Bál
És a bejegyzések folytatódnak 2022-ig, ahogyan az Önök kezében lévő programkártyán látható.
Hölgyeim és Uraim, köszönöm a 2003 óta ismétlődő, imént felvillantott élményeket, születésnapokat, színvonalas szakmai rendezvényeket, bálokat. Köszönöm mindezt az Ybl Egyesületnek, a fáradhatatlan – és mint később kiderült, mindig izgatott hangú,- szuggesztív Elnökasszonyának, Júliának és halk szavú, derűs alelnök társának, Prekuta Jánosnak. Kívánok nekik és segítőtársaiknak sok egészséget és erőt ahhoz, hogy a naptáramba pillanatnyilag utolsóként beírt Ybl Bálon, és még sokáig azon túl is együtt ünnepelhessenek.
Hölgyeim és Uraim, akkor hát kezdődjék a tánc, a XII. Ybl Bált ezennel megnyitom!

 

2008

[Képek itt találhatóak]

2007

[Képek itt találhatóak]

2006

[Képek itt találhatóak]

2005

[Képek itt találhatóak]

2004

[Képek itt találhatóak]

2003

[Képek itt találhatóak]

2002

[Képek itt találhatóak]

2001

2000

1999

1998

  • Magasban
2012

2013

2015

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM