Ybl Miklósnak leghellenisztikusabb bérháza dr. Bókay János orvosprofesszor számára épült a Múzeum utca 9. sz. telkén. A háromemeletes, 9 tengelyes, előkelő hatású épületnek a méretei mellett elsősorban az kölcsönöz nagyvonalúságot, hogy félköríves bejáratát a két mellette lévő, pilaszterek által határolt ablaknyílással foglalta össze és erkéllyel koronázta.

(forrás: Ybl Ervin: Ybl Miklós, Budapest 1956)