Ybl Élete és Munkássága

XVIII. sz.
első fele
Az Ybl név elő­ször 1714-ben for­dul elő a szé­kes­fe­hér­vá­ri ke­res­ke­dők lis­tá­ján.
Ybl osztrák eredetű családja Klos­ter­ne­u­burg­ból ke­rült Ma­gyar­or­szág­ra, s a XVI­II. szá­zad ele­jén telepedett le Magyarországon. Ybl édesapja Ybl Miklós, jómódú székesfehérvári kereskedő, a megyei választmány tagjaként a városi kereskedőcéh irányításában is részt vett, édesanyja Eiman Anna.
1814.
április 6.
A 19. század egyik legnagyobb magyar mestere, a historizmus európai jelentőségű képviselője megszületett Székesfehérváron.
1825 A bécsi Polytechnikumba került, két reáliskolai, majd négy felsőbb osztályát végezte el.
1831 Ybl megkísérli, hogy az Országos Építészeti Igazgatóságnál hivatalhoz jusson, de elutasítják. A modernebb mérnöki iskolázottság ekkor még nem elegendő az építőmesteri jog elnyeréséhez, a megkívánt gyakorlati ismereteket a hagyományos céhes képzés keretei között kell megszereznie.
1832 Pollack Mihály, építész irodájában kezd el inaskodni. 1832-ben a céhes szabályok szerint legénnyé válik, és egészen 1836 februárjáig itt működik rajzolóként.
1836 Pollack meleg hangú ajánlólevelével a bécsi klasszicizmus nagy építésze, Koch Henrik irodájában kezdett el dolgozni. Koch megbízásából 4 éven át a prágai Kinsky-villa építésvezetője.
1840 Münchenbe ment, ahol beiratkozott Bajor Királyi Művészeti Akadémiára. A céhes képzés részeként előírt vándorlást Bécs után München követi, 1841. áprilisáig folytatja a tanulmányait.
1841 München (Németország), Színház terve.
1841 Itáliában ment tanulmányútra. Három hónap alatt Észak-Olaszországot és Toszkánát járja be.
1841 Ybl család eladni kényszerül székesfehérvári házukat, a család anyagi gondjai miatt. A kalandozásokat az itthon anyagi gondok árnyékolták be, utazásait édesapja nem tudta tovább támogatni.
1841 Pesten „Helybeli Polgári Szabadalmas Építő Czéh Mesterei” elutasította építőmesteri folyamodványát. Ybl-t az Építő Céhbe nem vették fel, erre 20 évet kellett várnia.
1841.
november 30.
Ybl Miklós és Pollack Mihály fia, Pollack Ágoston megnyitották az Építészeti Intézetet a pesti Dorottya utcában. Céhtagsága hiányában olyan társat keres, akinek mesterjoga neki is lehetővé teszi a szabályos működést. Együtt tervezték az Ikervári Batthyány-kastély újjáépítését.
1842-47 Kaplony (Románia), a romba dőlt templom újjáépítése.
1843.
január16.
Szepesi Ferenc tanácsnok aláírásával „kebelbeli kőmíves mesterré” jelölték.
1843 Debrecen, Református Kistemplom átépítéshez készült tervek.
1844 tele Másodszorra tett Itáliába egy látogatást. Károlyi György Egyetem utcai palotáját fejezte be – H. Koch megbízásából.
1844-49,
1860-as évek
Fehérvárcsurgó (Fejér megye), Károlyi-kastély.
1845-55 Megbízást kapott Károlyi Istvántól, a fóti kastélyának átépítésére és a templom tervezésére. Fót (Pest m.), Római katolikus plébániatemplom, iskolaépület, béresház, gazdasági épületek, pavilonok.
1845-49 Fót (Pest m.), Károlyi István fóti kastélyát toldotta meg szárnyakkal.
1846 Fótra költözött.
1847 Hivatalosan is Károlyi István uradalmi építésze lett. Ikervár (Vas m.), Batthyány-kastély.
1849 Fehérvárcsurgó (Fejér m.) Károlyi-kastély.
1850-es évek Öskü (Veszprém m.), Mauzóleum tervei.

Lovasberény (Fejér m.) Cziráky-kastély bővítése.

1850-es évek eleje, 1857-59 Füzérradvány (Radvány, Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Károlyi-kastély átalakítása.
1851.
január30.
Feleségül vette Lafite Franciska-Ida grazi születésű nevelőnőt.
1851 Fótról visszaköltözött Pestre.
1852-53 Pest (Budapest V. Múzeum krt.7. – Magyar u. 8-10.) Unger-Ház, elsõ pesti alkotása.
1852-54 Pest, Alkalmi díszépítmény, Diadalkapuk a Duna-parton.
1852-55 Nagyhörcsök (Fejér m.) Zichy kastély.
1855-62 Fás (Békés m.), Wenckheim Béla Vadászkastélya.
1857 Pest Királylátogatási díszépítmény terve.
1857 Tahitótfalu (Pest m.), Pollack-síremlék.
1857-58 Pest (Bp. VIII. Pollack M. tér), Nemzeti Lovarda.
1857-60 Debrecen, Színház tervei.
1859-68 Pest (Budapest IX. Üllői út 17.), Károlyi György palotája.
1860 Széchenyi István is Yblt kérte fel, hogy cenki birtokára templomot tervezzen, ám a gróf a terveket már nem láthatta meg. Pest (Budapest VI. Bajcsy-Zsilinszky út 17.) Múzeum körúti átjáróház.

Keszthely, Lovarda.

Székesfehérvár, Színház terve

Tarján (Komárom-Esztergom m.) Esterházy Miklós tanyája.

1860-62 Buda, (Budapest I., Fő u.2.), Budai Takarékpénztár Székháza.
1860-64 Nagycenk (Győr-Sopron m.), Széchenyiek Római katolikus temploma.
1861 Pest (Budapest, V. Széchenyi tér), Magyar Tudományos Akadémia.
1861,1865 Pest, Nemzeti Múzeum átépítése.
1862 Pest (Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 17.), Balassa János professzor bérháza.
1862-64 Pest (Budapest V., Akadémia utca 8.), Ganz-ház.
1862-65 Pest (Budapest VIII., Pollack Mihály tér 10.), Festetics György Palotája.
1862-65 Kecskemét (Bács-Kiskun m.), Evangélikus templom.
1863 Doboz (Békés m.) Wenckheim-magtár.

Dég (Fejér m.) Istálló.

Várpalota (Veszprém m.), Waldstein kastély átépítése.

1863 Pest, Állatkert épülettervei, Erzsébet téri Német színház tervei.
1863-64 Pest (Bp. IX, Vámház körút 15.), Dlauchy ház.
1863-64 Pest (Budapest V., Kecskeméti u.), Geist ház.
1863-64 Pest (Budapest V., Arany János utca 1.), Magyar Tudományos Akadémia bérháza.
1863-65 Angliában tett tanulmányutat. Pest (Budapest VIII., Pollack M. tér 3.), Károlyi Alajos palotája.

Pest (Budapest VIII. Szentkitályi u.35.) Károlyi Alajos bérháza.

1863, 1868-73 Széphalom (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Kazinczy-emlékcsarnok.
1864 Megszületett fia, Félix. Pest (Budapest V,Petőfi S.u.12.) Orczy-Ház.

Curia tervei a budapesti Ferenciek terére.

1864-65, 1869-1870 Buda (Budapest I., Hadnagy u. 6-10.), Rácz-fürdő bővítése.
1865. szeptember 11. Ybl elnyerte a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Céh tag lett. Képviselőház építkezés meg kezdődött, a ház néhány hónap leforgása alatt elkészült.
1865-66 Pest (Budapest VIII., Bródy S. u. 8.), Régi Képviselőház.
1865-79 Pest (Budapest IX., Bakáts tér), Ferencvárosi Római katolikus plébániatemplom.
1866 körül? Balatonfüred fürdőtelep.
1866-68 Pest (Budapest V., Károlyi Mihály u. 12.), Pesti Hazai Első Takarékpénztár Székháza.
1867 Pest, (Budapest VIII. Dienes L.u.4.) Pálffy Pálné palotája.
1867-69 Pest (Budapest I., Fő utca 1.), Lánchíd Rt. Székháza.
1867-91 Pest (Budapest V., Szent István tér, Bazilika), Lipótvárosi Szent István templom.
1868-69 Pest (Budapest VIII., Fiumei úti Nemzeti Sírkert), Ganz Ábrahám mauzóleuma.
1868-70 Margitszigeti fürdő és más épületek
1869 Pest (Budapest XIII., Visegrádi u. 22-24-26.), Budapesti Építő Társulat munkás lakóháza.
1869-70 Zsombolya (Románia), Csekonics-kastély.
1869-72 Buda (Budapest I., Csónak u.1.), Lónyay Menyhért villája.
1869-74 Buda (Budapest I., budai Dunapart), Báró Lipthay Béla palotája.
1870 Pest (Budapest VIII., Múzeum u. 9.), Bókay János bérháza.

Pest, (?) Formágyi-Ház.

Rákospalota, Római katolikus templomterve.

1870-74 Pest (Budapest IX., Fővámtér 8.), Fővámház.
1870, 1881- 1885 Ismét gróf Károlyi család szolgálatában. Parád, Parádsasvár (Heves m.) Parádsasvári kastély, Parádfürdői kastély, Cifra-istálló.
1870 Drávafok (Somogy m.), Bittó István kastélya.
1870-71 Pest (Bp. XIV.Városligeti fasor) Wechselmann-villa.
1871 Pest (Bp.V.,Veress Pálné utca 9.), „Kecskeméti Ház”
1871 Pest (Budapest VI., Andrássy út 32-45.), Sugár út 131.villa
1871-72 Alcsút (Fejér m.), József főherceg Pálmaháza.
1872 Pest (Budapest VI., Andrássy út 1.), Stein-ház terve.
1872-74 Pest (Budapest VI., Andrássy út 32-45.), Sugár úti házcsoport.
1872-74 Pest (Budapest VIII., Bródy Sándor u. 14.), Degenfeld-Schomburg Imre palotája.
1872-74 Pest (Budapest V., Petőfi tér), Görögkeleti templom toronysisakja.
1872-74 Pest (Budapest VIII., Kálvin tér 11.), Pesti Hazai Takarékpénztár.
1872-74 Pest (Budapest V., Múzeum körút 19.), Róth Zsigmond első bérháza.
1873 szeptembere Az Operaház megtervezésére Podmaniczky Frigyes meghívásos pályázatot hirdetett meg. A pályadíjat Ybl terve nyerte el.

Yblt építésvezetőnek nevezték ki.

1875 októberében látott az építési munkákhoz.
1873-84 Pest (Budapest VI., Andrássy út 22.), Operaház.
1874 Pest (Budapest V., Múzeum krt. 41.), Róth Zsigmond második bérháza.
1874 Pest (Budapest V., Széchenyi tér), Tudományos Akadémia III. képtári emeletének vasszerkezete.
1874-75 Gyula (Békés m.), Wenckheim Árvaház.
1874-82 Buda (Bp. I., Ybl Miklós tér), Várkerti együttes, Várbazár
1874-84, 1888-90 Pest (Budapest V., Kossuth L. u. 5.), Nemzeti kaszinó (Cziráky-palota átépítése).
1875 októbere Operaház kivitelezése megindult.
1875 Pest (Budapest VI., Bajcsy-Zs.út 3.), Pesti Hazai Takarékpénztár bérháza.
1875-76 Pest (Budapest, IX. Ráday u. és Erkel u.sarok), Károlyi György palotája.
1875-79 Ókígyós (Békés m.), Wenckheim-kastély.
1876 Buda (Budapest I., Döbrentei tér 9.), Rudas-fürdő.
1877 Pest (Budapest V., Eötvös József tér), Eötvös József szobrának talpazata.
1878. december. 7. Operaház bokrétaünnepe.
1879 Újpest Római katolikus templom.
1879-83 Pest (Budapest V., Erzsébet tér), Danubius-kút.
1879-84 Pest (Budapest V.Károlyi u.14.), Kovács-Ház.
1880 Stomfa (Szlovákia), Károlyi Alajos kastély átalakítása.
1880-81 Pest (Budapest VI., Andrássy út 18.), Fölsinger Rezső bérháza.
1880-84 Pest (Budapest VIII., Kálvin tér 12.), Pesti Hazai Első Takarékpénztár székháza.
1880-91 Buda, Királyi palota bővítése.
1881 Pest (Budapest V., Petőfi Sándor tér), Petőfi Sándor szobrának talpazata.

Fót (Pest m.) Károlyiné-Orczy grófnő kastélya.

1881-82 Újpest (Budapest IV., Árpád út 101.), Clarisseum gyermekmenhely.

Római katolikus templom terve.

1882 Ybl megkapta a Lipót-rend lovagkereszjét.
1882.
december. 5.
Ybl 50 éves építészi jubileuma, a „Magyar Mérnök- és Építész Egylet” bankettje a pesti Vigadó termeiben.
1882 Belépett a Közmunkatanácsba.
1882-83 Pest (Budapest VI., Dalszínház u. 2.), Kreische Antal bérháza.
1882-83 Új Országház tervei
1883 Arany János síremlékterve, Tavaszi síremlék.
1883-84 Buda (Budapest XI., Tétényi út), Erzsébet-Sósfürdő bővítése.
1883-84 Buda, Széchenyi Béla palotája a budai Duna-parton
1884 Pest (Budapest, Széchenyi hegy), Gloriette.
1884-85 Pest (Budapest XIV., Városliget), Királypavilon.
1885 Országos Kiállítás Király-pavilonja a Városligetben.
1885.
június 21.
Ybl Miklóst a király a főrendiház tagjává nevezte ki.
1886-87 Pest (Budapest Vi. Hajós u.7-9.) Ybl bérházai.
1889-90 Pest (Bp.VII. Erzsébet krt.35), Fröhlich-Ház.
1891.
január 22
Ybl Miklós Budapesten elhunyt. A budai Vár kiépítése után már nem tudja befejezni a Hild József által tervezett Szent István Bazilika építését. Utolsó nagyszabású munkája a budai Vár kiépítési terve volt, melyben unokaöccse, Ybl Lajos is segédkezett: ő tervezte a krisztinavárosi szárnyat.
1896. szeptember 8. Meyer Eduard szobrászművész Ybl szobrának leleplezése.
1953 Tiszteletére megalapították az évenként kiosztott építészeti Ybl Miklós-díjat.
2002 Yblről nevezik el a magyar csillagászok által felfedezett 166886 jelű kisbolygót.
2001.
április 6.
Ybl Egyesület először rendezi meg az „Ybl Miklós és a Magyar Építészek, Építőmesterek Ünnepe” c. rendezvényét.

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM