FORSTER GYULA DÍJ

A 2008. április 18-i MŰEMLÉKI VILÁGNAP alkalmából
A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj kitűntetést kapott
Dr.Ágostházi László,
az Ybl Miklós Főiskola volt tanára, és
A műemlékvédelemért Forster Gyula emlékérem kitűntetést kapott Szmodits Julia,
az Ybl Miklós Főiskola volt hallgatója,
az Ybl Egyesület elnöke.

Az átadás laudációi:

Ágostházi László DLA, okleveles építészmérnöknek , az Ybl-díj, Építészeti Nívó-díj, Európa Nostra-díj és számos más kiemelkedő díj birtokosának , a hazai műemlékvédelem emblematikus alakjának az épített örökségemlékek megőrzése érdekében kifejtett, öt évtizedet átfogó páratlanul gazdag és, egyedülállóan eredményes, sokrétű (kivitelezői, tervezői, igazgatási, törvényalkotói, oktatói, publikációs, valamint a civil kezdeményezői) munkásságáért.
Pályája kezdetén az OMF építésvezetőségének munkatársaként aktív részese volt a Balaton-felvidéki műemlékek 50-es évek végi mintaszerű helyreállításának. A 60-as évektől a VÁTI műemléki műtermének egyre magasabb rangú tervezőjeként, majd a Fejér Megyei Tervező Iroda műszaki igazgatóhelyettesként a műemléki helyreállítások tervezésének meghatározó alakjává vált. Ebből az időszakból a szántódpusztai majorság helyreállítását, vagy a budapesti Flórián-téri római romok bemutatását kell kiemelni. 1987-től az aktuális minisztérium műemléki főosztálya vezetőjeként az igazgatásban, a törvényalkotásban, valamint a szakmai feltételek megteremtésével segítette a műemlékvédelmet. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Urbanisztikai Tanszék vezetőjeként generációkat nevelt és oktatott a műemlékvédelem tiszteletére és gyakorlatára. Munkája mellett rendkívüli aktivitással vesz részt a szakmai és civil szervezetek munkájában, rendszeresen publikál és tart előadásokat.
Szmodits Júlia okleveles építészmérnöknek , az Ybl Egyesület elnökének a műemlékvédelem ügyét hittel, töretlen lelkesedéssel, önmagát, magánéletét nem kímélve szolgáló önzetlen munkájáért.Tizenöt éve, komoly anyagi és fizikai áldozatot hozva dolgozik az ingatlan kulturális örökség védelmének tudatosítása érdekében. Kezdeményezésére az Ybl Miklós Egyesület az építész szellemi és tárgyi hagyatékának bemutatása mellett az örökségvédelem terén is tevékenykedik. Szintén az ő indítványára szervez az alapítvány ünnepélyes megemlékezést minden évben Ybl Miklós születésnapján a mester I. kerületi szobránál. Ő vezette be a környezetvédelem analógiájára „a kulturális örökségtudatos gondolkodás” terminológiát, ennek terjesztése érdekében elindította az Ybl Alkotótábort, ahol a résztvevő fiatalok érdeklődését a műemlékvédelem felé irányítja. A jövő nemzedék örökségtudatos nevelésével, a különböző országokból érkező fiatalok közti európai párbeszéd megteremtésével komoly kulturális értéket teremt. Egyedülálló hazai kezdeményezése a Kastélyrehabilitáció elnevezésű konferenciasorozat, melyen az érdeklődő civilek és szakemberek térítésmentesen vehetnek részt a hazai kastélyokat és kúriákat bemutató előadásokon, illetve a helyszíni látogatásokon.

Forster Gyula emlékérem

a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés.A díjat évente, április 18-án, a Műemléki Világnapon, öt személy kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70, vastagsága 5 milliméter. Az érem Madarassy István ötvösművész alkotása. Előlapján középen Forster Gyula portréja, a köriratban „FORSTER GYULA-DÍJ” felirat szerepel. A hátlapon Dömös prépostsági altemplomának képe helyezkedik el, köriratban a „MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEMÉRT” felirattal.

Forster Gyula báró

Született: Esztergom, 1846. dec. 21., meghalt: Budapest, 1932. júl. 18., jogász, közéleti személyiség, a XIX. századi magyar műemléki értékek és műtárgyak intézményes védelmének egyik kezdeményezője volt. A pesti egyetemen végzett jogi tanulmányokat. 1872-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban nyert beosztást, ahol a képzőművészetekre, alapítványokra és műemlékekre vonatkozó ügyek vezetője lett. 1904-ben bárói rangot kapott és a főrendiház örökös tagja lett. Sokoldalú tevékenységet fejtett ki a tudomány és művészet érdekében. 1895-től a Műemlékek Országos Bizottságának elnökeként nagy része volt sok hazai műemlék helyreállításában és megmentésében. 1909. tavaszára készült el a Forster által kidolgozott „Törvényjavaslat az ingó műemlékek védelméről” a műkincsek külföldre vándorlásának megakadályozására.

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM