2009 április Kérvény az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium                     Tárgy: Kérelem

Kulturális Szakállamtitkárság

Budapest, V. Szalay u.10/14.

Tisztelt Schneider Márta szakállamtitkár Asszony!

Az 1995-ben alapított, építészettel és kulturális ingatlanörökség védelemmel foglalkozó Ybl Egyesület közhasznú szervezet Alapszabálya szerinti feladata: „Ybl Miklós kulturális örökségének – mint nemzeti és európai kincsnek – őrzése, ápolása, szellemiségének és munkásságának széleskörű ismertetése”.

A mai napon, pontosan Ybl Miklós 195 évvel ezelőtti születése napján, az Ybl Egyesület kezdeményezésére összehívott 2014. évi Ybl Bicentenárium első, előkészítő ülésén megalakult Ybl Bicentenáriumi Társaság – a mellékelt Szándéknyilatkozat aláírói – bízott meg ezen kérelem benyújtásával.

Ybl Miklós gazdag életműve, nemcsak Budapestet, de egész országunkat meghatározó alkotásai, „ország jobbító” törekvései, éveken át viselt közéleti tisztségei a városi képviselőtestületben, a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, a magyar Mérnök és Építész Egyletben, választott tagsága a parlament főrendi házában példamutató és követendő érték, régi adósságot törlesztünk, ha születésének 200. évfordulóját méltóképpen megtiszteljük.

Tisztelettel kérjük a fentiek értelmében, a T. Kulturális Szakállamtitkár Asszony szíves eljárását az ügyben, hogy Ybl Miklós születésének 200. évfordulója, a 2014-es év Ybl emlékévvé nyilvánítassék.

Kérelmünk kedvező megítélésében bízva

Budapest, 2009.április 6.

Tisztelettel

Szmodits Julia

elnök


Tisztelt Szmodits Júlia Úrhölgy!

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából, a 2014-es év Ybl emlékévvé nyilvánítása tárgyban megküldött levelüket köszönettel megkaptuk. Mihályfi László főosztályvezető úrral folytatott telefonos megbeszélésüknek megfelelően engedje meg, hogy előzetesen – informálisan – az alábbiakról tájékoztassam:

A Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programjáról (2004-2010) szóló 1127/2003. (XII. 17.) Korm. határozat rendelkezik az emlékévvé nyilvánításról 2004-2010-ig terjedő időszakra nézve. Az emlékévvel kapcsolatos, az előbbi jogszabályból eredő operatív feladatokat a Balassi Intézet keretében működő Nemzeti Évfordulók Titkársága végzi.

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából, a 2014-es év Ybl emlékévvé nyilvánítását a szakterület támogatja. Megkeresésüket továbbítjuk, és támogatásunkról tájékoztatjuk a Nemzeti Évfordulók Titkárságát. Az előbbieket figyelembe véve, tehát az emlékévvé nyilvánításhoz kormányhatározat – azt megelőzően szakmai egyeztetések – szükséges, ezért egyelőre csak a szakterületi támogatásunkról van módom tájékoztatni. A megkeresésükkel kapcsolatban természetesen hivatalos úton, papír alapon is tájékoztatni fogjuk.

Tisztelettel:

Mihályfi László főosztályvezető úr megbízásából, dr. Mairits Melinda

Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály

Dr. Schneider Márta válaszlevele

Dr. Schneider Márta válaszlevele

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM