Ybl Bicentenárium tájékoztató Egyeztetése 2012Ybl Bicentenárium tájékoztató Egyeztetése 2012Ybl Bicentenárium tájékoztató Egyeztetése 2012

yblelozm9

Meghívottak a Tájékoztató Egyeztetésre

Bánáti Béla építész ott volt
Budapest Történeti Múzeum Dr. Farbaky Péter (jelezte: nem tud részt venni)
Budapest Főváros Levéltára Hidvégi Violetta (jelezte: nem tud részt venni)
BM Országos Főépítész Nagy Ervin – képviselte Nyékhelyi Mária
BME Építészettörténeti és Műemléki T. Dr. Kalmár Miklós
BME Építészeti Ábrázolás Tanszék Dr. Szoboszlai Mihály PhD.
BME Lakótervezési Tanszék Perényi Tamás DLA
Corvinus Egyetem Dr. Vukov Konstantin PhD.
Debreceni Egyetem Csongrádi János (jelezte: nem tud részt venni)
Dévényi Tamás építész (jelezte: nem tud részt venni)
Fejérmegyei Építész Kamara Csutiné Schleer Erzsébet
Bp. Főváros Önko.Kulturális…Főoszt. Nagyné Varga Melinda nem tud jönni
FUGA Budapesti Építészeti Központ Nagy Bálint ott volt
Gerle János építész
Hild-Ybl Alapítvány Bor Ferenc
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Dr. Nagy Gergely – képviselte Kovács Erzsébet
Kortárs Építészeti Központ Finta Sándor (jelezte: nem tud részt venni)
KÖH Világöröks.Magy.Nemz.Bizottság Dr. Soós Gábor (jelezte: nem tud részt venni)
KÖH Építészeti Gy₃jtemény Ritoók Pál ott volt
Magyar Állami Operaház kormánybiztos Mozsár István (jelezte: nem tud részt venni)
Magyar Művészeti Akadémia Ferencz István
Magyar Építészeti Kamara Noll Tamás DLA ott volt
Magyar Építőművészek Szövetsége Sáros László György DLA  ott volt
Magyar Nemzeti Vagyonkezel₃ Zrt. Kiss Gábor Iván  ott volt
MOME Építészeti Intézet Dr. Ferkai András (jelezte: nem tud részt venni)
MTA Műtört. Kutatóintézet Dr. Sisa József (jelezte: nem tud részt venni)
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Dr. Varga Kálmán (jelezte: nem tud részt venni)
NEFMI Kultúrpolitik.felelős h. államtitkár Dr. Hammerstein Judith
NyME Alkalmazott Művészeti Intézet Csíkszentmihályi Péter DLA (jelezte: nem tud részt venni)
Olasz Intézet Dr. Giuseppe Monsone (jelezte: nem tud részt venni)
Széchenyi Egy.Építész.Ép.szerk.Tansz. Dr. Fátrai György PhD (jelezte: nem tud részt venni)
Winkler Barnabás építész (jelezte: nem tud részt venni)
Dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos ott volt

Téma:      Ybl Bicentenárium

Időpont:    2012. május 23. szerda 11 óra

Helyszín: FUGA Budapesti építészeti Központ Budapest V. Petőfi S. u. 5.

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM