Dr. Komjáthy A.-né Kremnicsán I. beszéde

Miért nevezzük ezt a díjat ácsceruza díjnak?

Mondanék néhány gondolatot az ácsmesterségről.

Gondoltuk volna, hogy Stone Henge nagy kő köre eredetileg fából épült?

Kínában a  Han-kor konfuciánus bölcselői szerint a tűz a víz a föld a fém és a fa az 5 alapelem . A XV. század elején a tiltott város építésén 100 000 mesterember dolgozott. Közöttük a Lej család ácsdinasztiája kétszáz éven át tevékenykedett. Az élgerenda helyére kerülése ünnepi pillanat volt. A császár ámulatára Lej mester teljes díszben a tetőre ugrott, és néhány fejszecsapással helyre illesztette a gerendát. Ezután hetedik rangban állóként tartották a császári hivatal hierarchiájában.

Japánban dicsfény övezte az  ácsokat, nagy építőnek, nagy mesternek nevezték őket. Az ácsok minden egyes kivágott fát tiszteltek, mert hittek abban, hogy minden fában szellem lakozik. A takarékosságot, a pontosságot egyformán fontosnak tartották. Nem véletlen, hogy 1300 éve fennálló fa épületeik is vannak.

Fából ácsolt műemlékek jobbára annak köszönhetik fennmaradásukat, hogy nem rombolták le őket, s nem az alapanyag életideje határozza meg épségüket.

Európában a kora középkorban alkotott fa építmények sokasága lelhető fel.  Templomos lovagok keletről hozott tudományokkal gazdagították az ácsmesterség fortélyait.

Norvégia cölöptemplomai, gerendaházai,  Nyugat-Európában templomok, városházak, magtárak, favázas építmények, Kelet Európában az oroszországi templomok gyönyörű hagymakupolái példázzák az ácsmesterség technikai tudását.

Anglia neogótikus fa katedrálisa már az újkorban készült.

A fát mint építőanyagot és az ácsmesterséget a modern építészet sem akarta megkerülni. A huszadik század nagy építészei Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier a korszellemet jelző építőanyagokat, acélt, üveget, betont alkalmaztak, mégis Le Corbusier feleségének faházikót épített lakhelyéül.

Frei Otto nagy fesztávolságok áthidalását kísérelte meg fából.

Renzo Piano Újkaledóniában a honos építési alakzatokat átélve eredeti fa épület együttest alkotott.

Egy átlagos felhőkarcolót 30-40 évente fel kell újítani, az acél vázakat 150 évente. A tölgyből ácsolt szerkezetek akár a 800 évet is megélhetik. A világon évente felhasznált nyersanyagok felét az építőanyagok teszik ki. Közben 45 %- ban fűtésre, hűtésre, szellőzésre használjuk energiáinkat.

A fa ezzel szemben szénszűrőként működik, elnyeli a levegőből a széndioxidot, és kitűnő hőszigetelő.

A fa építészet jövője éppen annyi meglepetést tartogat, mint amilyen gyümölcsöző volt a múltja.

Ezek nem saját szavak, csak az idő volt az enyém, amit erre a kellemes kutatásra fordítottam, mert az édesapám ács volt.

Magyarországi hagyományok a korai Árpád-korra vezethetők vissza. Ács szavunk ótörök eredetű, írásos formában először 1233-as esztendőben fordul elő. Az első név szerint ismert magyar ácsmester Johan de Hongrie 1300-ban Liege-ben dolgozott.

Az ácsok a kőfaragókhoz hasonlóan jeleiket belefaragták az általuk készített gerendákba. Korai emlékeink Miskolc: Avasi templom gótikus fedélszerkezete, Rudabánya és Csaroda református templomai gótikus fedélszerkezete, Kelet-magyarországi fa haranglábak, barokk kastélyok fedélszékei, malmok, magtárak, istállók szerkezetei, az Őrség boronafalas házai, és a legújabb kor építészetéből Paks temploma.

Tehát miért is nevezzük ácsceruza díjnak?

A szobrász a kőből hámozza ki alkotásait, az ács a fából.

Az ácsceruza a mesterembernek az a szerszáma, amitől már szinte írástudó, de vétkezni nem tud vele.

Az építés mesterei, mesterművei a hírharsonások méltatására érdemesek. Az Ezüst Ácsceruza Díj Titeket, hírharsonásokat bíztat és ismer el szerényen.

Tehát a díj ezért kapta ezt a nevet.

2. Gerle díjának átadása után:

Nehéz megszólalnom, de úgy folytatom, ahogy készültem, mintha Gerle János is itt lenne.

Októberben Frankfurtban vette át az Európai Unió Irodalmi Díját Horváth Viktor, a  Török Tükör című regényéért. Mivel ennek itt múltja van, ezen a napon, a díjátadás napján hagy olvassak fel a könyvből származó tanulságokat:

–         akit tűzvész fenyeget, jégesőre alkuszik

–         egerek tervét elrontja a macska

–         egy pórázhoz két lovat ne pányvázz!

–         aki nagy nyájat akar, nagy legelőt vegyen

–         kő a maga helyén nehéz

–         jobb egy sáska a kézben, mint ezer a kertben

–         árvák képén tanul az új borbély

–         a tavasz nem a sok fűtéstől jön

–         gólya a békával nem barátkozik

–         adóst a számla utoléri

–         egy búzaszem százat fial, az is igaz, hogy egy légy meg ezret

Zárómondatom is a könyvből való prófécia:

„A küzdéstől könnyű leszel, a teher felemel, kezdd újra ami véget ért.”

Mindannyiunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok.

2012.12.04.

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM