EZÜST ÁCSCERUZA 2010

 

Ezüst Ácsceruza néven alapított díjat a Honi Művészetért Alapítvány.

A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban – nem szakmai lapokban, folyóiratokban – megjelenő publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást.

 A frissen alapított díj első átadási ünnepsége 2010. december 2-án 10 órakor a Gregersen irodaház dísztermében volt. A díjak átadását Szent Borbála, az építőmesterek, építészek védőszentjének napjához kötik az alapítók, így esett a választás első alkalommal a Borbála naphoz közeli december másodikára. A szándéknyilatkozat alapján a díj kiírásának módjáról mindenkor az alapítvány kuratóriuma határoz, a Bíráló Bizottság tagjait és a fővédnök személyét az Alapítvány jelöli ki és kéri fel.

A 2010. évi bizottság tagjai voltak Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, Bálint Imre DLA, a Budapesti Építész Kamara elnöke, Csontos Csaba, a Magyar Építész Kamara delegáltja, Gerencsér László, az Építéstudományi Egyesület elnöke, Kálmán Ernő DLA, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke, Komjáthy Attila Dr., az Alapítvány a Honi Művészetért elnöke, Martinkó József, építészetkritikus, Mélyi József, művészettörténész és Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke és egyben a díj fővédnöke.

 

Bár a díjátadás során tartott beszédében Bálint Imre, Dr. Komjáthy Attila és Tolnay Tibor is egyetértett abban, hogy nem kielégítő a szakma és a civil társadalom közt az építészetről, az építészetért folytatott kommunikáció, mégis örömmel konstatálták, hogy 17 kiváló munkát végző jelölt közül választhatott a bizottság. A meghirdetett határidőig beérkezett 17 jelölt közül a Kuratórium Torma Tamásnak és Vargha Mihálynak posztumusz adományozta a díjat.

„Vargha Mihály megkerülhetetlen, ha arról beszélünk, hogy elismerésünket fejezzük ki valakinek, akinek gondja volt rá és tett is azért, hogy az építészet hírei, eseményei, problémái, és elsősorban az értékek – mert az érték számára elsőrendű minőség volt – egy nagy közösség részévé váljanak.” – Tolnay Tibor ezekkel a szavakkal méltatta Vargha Mihály munkáját, akinek hiányát, szavai szerint a szakma nehezen dolgozza fel. „A másik díjazott, Torma Tamás pedig egyike azoknak, akik nem szakmabeliként, elkötelezetten építik azt a bizonyos hidat a szakma és a civil társadalom között, s teszi ezt megítélésünk szerint magas színvonalon.” – folytatta a díjazottak méltatását a díj fővédnöke.

A javasoltak közé kerültBojár Iván András, Both Ildikó, Csanády Pál, Csontos János, Ferkai András, Földes András, Hajós György, Hamvay Péter, Osskó Judit, Pogács Mónika és Bakos Ágnes, Ráday Mihály, Szabó Zoltán, Torma Tamás, Vargha Mihály, Wesselényi-Garai Andor, Zöldi Anna, Zsilinszky Gyula.

A díjakat Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke, a díj fővédnöke, valamint Komjáthy Attila Dr. az Alapítvány a Honi Művészetért elnöke adta át.

Ezüst Ácsceruza-díj 2010. évi díjazottai – laudációk

VARGHA MIHÁLY – 1952-2010
Építész, építészeti szakíró, szerkesztő, újságíró, színháztechnikai szaktervező, és még nagyon sok mindent felsorolhatnánk, ami Vargha Mihályról eszünkbe jut.
Sokat és sok jót írtak mostanában róla, a szakma nehezen dolgozza fel a hiányt, amit a távozása jelent.

Vargha Mihály több elismerést, díjat kapott életében, s most, amikor az Ezüst Ácsceruza-díj Bíráló Bizottsága összeült, hogy megvitassa a beérkezett jelöléseket és mindenki maga is megtegye az ajánlását, az első név, ami felmerült, Vargha Mihályé volt. Vargha Mihály megkerülhetetlen, ha arról beszélünk, hogy elismerésünket fejezzük ki valakinek, akinek gondja volt rá és tett is azért, hogy az építészet hírei, eseményei, problémái, és elsősorban az értékek – mert az érték számára elsőrendű minőség volt- egy nagy közösség részévé váljanak. Olyan hatással volt az emberekre, hogy az is elkezdett érdeklődni az építészet iránt, akinek addig semmi köze nem volt hozzá.

A mi díjunk szempontjából rendkívül nagy jelentőségű az egyéb írásai mellett az építészfórum létrehozása. Vargha Mihály időben meglátta az internet adta lehetőségeket és Pásztor Erika Katalinával egy olyan fórumot teremtettek, ami kilépett a szűk szakmaiság kereteiből, bárki írhat, hozzászólhat, párbeszédet folytathat, civil és szakmabeli egyaránt. Olyan ez az oldal, amilyen Vargha Mihály volt. Nyitott, információban és értékekben gazdag.

Köszönjük Vargha Mihálynak, hogy részesei lehetünk annak, amit teremtett!

TORMA TAMÁS
Közel 20 éve dolgozik az MTV különböző kulturális műsorainak, ezek között a Zárórának, a Kultúrháznak.

A Népszabadság számára több mint tíz éve az OCTOGON Építészetkritikai Műhely tagjaként kezdett írni. Írásai kéthetente pénteken jelennek meg, felváltva fővárosi, illetve vidéki témákkal foglalkozik, eddig legalább 150 építészeti tárgyú cikket írt.
Újságíró, elsősorban televíziós újságírónak tartja magát, építészeti tematikájú cikkei, műsorai mellett a kultúra egyéb területeit is figyelemmel kíséri.

A bizottság nagyra értékelte ezt a szerteágazó érdeklődést, az építészet iránti hűségét, s különösen fontosnak tartottuk, hogy nem szakmabeliként szól az épített környezetünkről. Egyike azoknak, akik építik azt a bizonyos hidat a szakma és a civil társadalom között, s teszi ezt megítélésünk szerint magas színvonalon.

Köszönjük!

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM