MINDEN TISZTELT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERNEK, TERMÉSZETBENI ÉS ANYAGI TÁMOGATÓNAK, SZÍVES KÖZREMŰKÖDŐNEK, ERKÖLCSI ÉS FIZIKAI SEGÍTŐKNEK HÁLÁS KÖSZÖNET, hogy a bicentenáriumi másfélszáz programunk megvalósulhatott!

Tiszta lélek, tiszta szándék
Akár siker, akár nem…

/Széchenyi István/

Tisztelt Kedves Olvasó!

20 éves az Ybl Egyesület.
200 éves (volt tavaly) Ybl Miklós.
A 20 évi munkálkodás tette lehetővé az Ybl Bicentenárium másfélszáz programjának megvalósítását. És természetesen az NKA és a NEA pályázati támogatása, valamint az áldozatkész anyagi és természetbeni Támogatók – ezúttal is a leghálásabb köszönet MINDANNYIUKNAK!
Az Ybl Emlékév eseményeiről, a megvalósulás mérföldköveiről alább olvashat.
Büszkék lehetnénk, mert több tízezer embert ismertethettünk meg Ybl munkásságával, szellemiségével és épületeivel, kívülről – belülről, kiállításokon vagy a helyszíneken.
Büszkék lehetnénk, hogy a biztos, majd nyolcvan Ybl épületen, az eddigi öt – Ybl nevét fémjelező – táblák számát tizenhattal megnövelhettük.
Büszkék lehetnénk, hogy az Ybl Egyesület kérelmezte és „kijárta”, hogy az Ybl díjak átadása – megalapítása, 1953 óta először – az Operaház színpadán történt tavaly, reméljük, idén már hagyományként történik az átadási ünnepség az Operában.
De az örömbe üröm is vegyült…
Ady szerint akkor születnek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.
Úgy tűnik, nem voltam elég bátor…
Az a nagy dolog nem valósult meg az 5 éve elkezdett munkálkodásommal, hogy az építészek, műemlékekkel foglalkozó szakemberek, lokálpatrióták, profik és laikusok, önkéntesek garmada, vállvetve, egymást segítve, kiegészítve, az egész ország KÖZÖSEN és EGYÜTT ünnepelje egész évben a Mestert, az építészetet. De lehet – Mikszáth–tal szólva „kis kanál voltam ehhez a leveshez”.
Bármily fájdalmas, nem az a fontos – Tisztelet a, számomra nagyon értékes pár Kivételnek – hogy az építész(műemlékes)-társadalom nem ismerte el, s nem ismeri el az Ybl Egyesület munkáját, az a fontos, hogy a társadalom megismerte és már ismeri Yblt!
Köszönet és Hála minden segítőszándékú támogatónak, közreműködőnek, de az ellendrukkereknek is, mert inspiráltak, ne adjam fel!
„A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében” –mondta Gárdonyi Géza szerint az egri vár ostrománál Dobó István…
Igyekszem továbbra is a nemes harcot megharcolni, futásomat elvégezni, (s legfőképpen) hitemet megtartani, hogy kell nemes ügyért áldozatot hozni, szolgálatot vállalni.
Az Ybl Egyesület 2015. évi programjaira szeretettel várva MINDENKIT!

Szmodits Julia

 

 

 

Az 1814. április 6-án született Ybl Miklós gazdag életműve, amely egyaránt nemzeti és európai kincsünk, országunkat meghatározó alkotásai, „országjobbító” törekvései, éveken át viselt közéleti tisztségei a városi képviselőtestületben, a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, a Magyar Mérnök és Építész Egyletben, választott tagsága a parlament főrendi házában példamutató és követendő érték. Régi adósságot törlesztünk, ha a Bicentenáriumi Évet méltón megünnepeljük, hogy az ő neve fémjelezze a 2014-es Emlékévet, őt ünnepelve, s a „szakmát”, az épített környezetet, az ingatlan kulturális örökséget, az építészetet,  építést, az építés ügyét is.

 

 

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM