[dropshadowbox background_color=”#DFDFDE”]

MINDEN TISZTELT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERNEK, TERMÉSZETBENI ÉS ANYAGI TÁMOGATÓNAK, SZÍVES KÖZREMŰKÖDŐNEK, ERKÖLCSI ÉS FIZIKAI SEGÍTŐKNEK HÁLÁS KÖSZÖNET, hogy a bicentenáriumi másfélszáz programunk megvalósulhatott!

[/dropshadowbox]

Tiszta lélek, tiszta szándék
Akár siker, akár nem…

/Széchenyi István/

Tisztelt Kedves Olvasó!

20 éves az Ybl Egyesület.
200 éves (volt tavaly) Ybl Miklós.
A 20 évi munkálkodás tette lehetővé az Ybl Bicentenárium másfélszáz programjának megvalósítását. És természetesen az NKA és a NEA pályázati támogatása, valamint az áldozatkész anyagi és természetbeni Támogatók – ezúttal is a leghálásabb köszönet MINDANNYIUKNAK!
Az Ybl Emlékév eseményeiről, a megvalósulás mérföldköveiről alább olvashat.
Büszkék lehetnénk, mert több tízezer embert ismertethettünk meg Ybl munkásságával, szellemiségével és épületeivel, kívülről – belülről, kiállításokon vagy a helyszíneken.
Büszkék lehetnénk, hogy a biztos, majd nyolcvan Ybl épületen, az eddigi öt – Ybl nevét fémjelező – táblák számát tizenhattal megnövelhettük.
Büszkék lehetnénk, hogy az Ybl Egyesület kérelmezte és „kijárta”, hogy az Ybl díjak átadása – megalapítása, 1953 óta először – az Operaház színpadán történt tavaly, reméljük, idén már hagyományként történik az átadási ünnepség az Operában.
De az örömbe üröm is vegyült…
Ady szerint akkor születnek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.
Úgy tűnik, nem voltam elég bátor…
Az a nagy dolog nem valósult meg az 5 éve elkezdett munkálkodásommal, hogy az építészek, műemlékekkel foglalkozó szakemberek, lokálpatrióták, profik és laikusok, önkéntesek garmada, vállvetve, egymást segítve, kiegészítve, az egész ország KÖZÖSEN és EGYÜTT ünnepelje egész évben a Mestert, az építészetet. De lehet – Mikszáth–tal szólva „kis kanál voltam ehhez a leveshez”.
Bármily fájdalmas, nem az a fontos – Tisztelet a, számomra nagyon értékes pár Kivételnek – hogy az építész(műemlékes)-társadalom nem ismerte el, s nem ismeri el az Ybl Egyesület munkáját, az a fontos, hogy a társadalom megismerte és már ismeri Yblt!
Köszönet és Hála minden segítőszándékú támogatónak, közreműködőnek, de az ellendrukkereknek is, mert inspiráltak, ne adjam fel!
„A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében” –mondta Gárdonyi Géza szerint az egri vár ostrománál Dobó István…
Igyekszem továbbra is a nemes harcot megharcolni, futásomat elvégezni, (s legfőképpen) hitemet megtartani, hogy kell nemes ügyért áldozatot hozni, szolgálatot vállalni.
Az Ybl Egyesület 2015. évi programjaira szeretettel várva MINDENKIT!

Szmodits Julia

 

 

 

Az 1814. április 6-án született Ybl Miklós gazdag életműve, amely egyaránt nemzeti és európai kincsünk, országunkat meghatározó alkotásai, „országjobbító” törekvései, éveken át viselt közéleti tisztségei a városi képviselőtestületben, a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, a Magyar Mérnök és Építész Egyletben, választott tagsága a parlament főrendi házában példamutató és követendő érték. Régi adósságot törlesztünk, ha a Bicentenáriumi Évet méltón megünnepeljük, hogy az ő neve fémjelezze a 2014-es Emlékévet, őt ünnepelve, s a „szakmát”, az épített környezetet, az ingatlan kulturális örökséget, az építészetet,  építést, az építés ügyét is.

 

 

[dropshadowbox background_color=”#e7e3e3″]

YBl guided city tour in Budapest        

The main task and aim of the Ybl Association is to develop and promote a heritage-conscious thinking and an aesthetic environment protection. Most of the city dwellers are not familiar with the incredibly rich oeuvre of Ybl Miklós, a good number of definitive monuments of Budapest up until now. It is very important to be acquainted with the closest environment, to have knowledge of the buildings we go past day by day or even several times a day. As we are getting to know them, we are getting to love them and when we love them, we protect them. And then nobody will destroy the sight of the buildings and statues by signs of primitive groups, the graffiti. Although the artistic ones would be on their appropriate place and not on the buildings or statues.

 

The Ybl Palaces and Apartment Houses
meeting

 10 am on Saturday, 20th September
Budapest, V. Ferenciek tere, in front of the Church

 Judit Sedlmayr
Architect-Art Historian will be leading the tour

Ybl Monuments

Károlyi u.12. – First Hungarian Saving Bank Hall – Ybl Palace
Bródy S. u. 8. – Chamber of Deputies – Italian Institute (memorial tablet)
Bródy S. u. 14. – Dégenfeld-Schomburg House
Pollack M. tér 10. – Count Festetics Palace
Pollack M. tér 3. – Count Alajos Károlyi Palace
Ötpacsirta u.4. – Countess Pálné Pálffy Palaces (Capital Music Collection)
Múzeum u. 9. – János Bókay House
Erkel u. Erkel u. 15.,Ráday u. 18.  –  Count György Károlyi Palace – Apartment House (memorial tablet)

Üllői út 17. – Count György Károlyi Palace – Apartment House (memorial tablet)
Vámház krt. 15. – Dlauchy House
Vámház krt. 13. – Ybl’s Own House
Vámház krt. 8. – Main Toll House Fővámház – Budapesti Corvinus University (memorial tablet)

[/dropshadowbox]

The rich oeuvre of Miklós Ybl (born on April 6 1814) is a treasure for the Nation and Europe.

His defining works for our land, his yearning for “the betterment of the country”, his achievements as an officer in the Council of Public Works of Budapest and in the Architect’s and Engineer’s Association, his activities as an elected member of the Upper House of Parliament are exemplary values to be followed. The celebration of the Bicentennial is an old debt to redeem, so that his name would accent proudly the year 2014 celebrating him, the profession, the cultural heritage, architecture and the cause of architecture at all.

Das vielfältige Lebenswerk von Miklós Ybl (geb. 6. April 1814) ist nicht nur unser, sondern auch ganz Europas Kulturgut.

Sein Schaffen, das unser Land bestimmte, seine Bestrebung unser Land zu verbessern, seine jahre lang getragene Ämter in der Stadtverordnetenversammlung, in dem hauptstädtischen Rat der Öffentlichen Arbeiten und im Verein der ungarischen Architekten und Ingineure, und seine Mitgliedschaft im Parlament ist vorbildlich und nachahmenswert. Wir tilgen alte Schuld wenn wir Sein Bizentenarium würdig feiern, indem das Jahr 2014 von Seinem Namen, als Ybl-Gedenkjahr geprägt wird, wenn wir nicht nur Ihn sondern auch „die Branche”, die Gebäute Umwelt, das Kulturerbe, die Architektur und auch das Bauwesen feiern.

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM